Medlemsskab

Dansk Slægtsgårdsforening optager enhver med interesse for foreningens arbejde. Det er ingen betingelse, at man er ejer af en slægtsgård.

Kontingentet er 300 kr pr. år, som også dækker abonnement på foreningens tidsskrift ‘Slægtsgården’.

Tegning af medlemsskab sker ved henvendelse til medlemsadministrator eller bestyrelse.