Medlemsskab

Dansk Slægtsgårdsforening optager enhver med interesse for foreningens arbejde. Det er ingen betingelse, at man er ejer af en slægtsgård.

Kontingentet er 300 kr pr. år, som også dækker abonnement på foreningens tidsskrift ‘Slægtsgården’.

Tegning af medlemsskab sker ved henvendelse til
Inger Marie Wibholm
Sdr. Boulevard 12
4930 Maribo
Tlf. 5478 0902, e-mail iwibholm@gmail.com

Som orientering kan man få tilsendt et par numre af ‘Slægtsgården’ samt foreningens vedtægter.