Formandsindlæg

Formandsindlæg til blad nr. 452. maj 2018
Afs. Gunhild Olesen Møller

Der er intet som foråret når dagene længes, lærken synger og alt grønnes. Landbruget er et af de få erhverv der er afhængig af vind og vejr. For godt nok er der travlt i marken, men jeg bliver også mindet om hvorfor jeg egentlig valgte at blive landmand når jeg ser ploven vende jorden bag mig og den sorte jord blive vendt op og de frække måger i hundredvis venter på at der skal blive serveret en godbid. Her fra Bronzehavegaards marker er der udsigt til Limfjorden. Jeg har god tid til at nyde udsigten og overveje verdenssituationen når jeg kører frem og tilbage.
Det har været et travlt år i foreningen. Forretningsudvalget (FU), Finn Bang Olsen, Niels Ole Volhøj og undertegnede, har været omme ad rigtig mange ting. Også ret trælse ting ind i mellem. I FU har vi været enige om tingene og nødvendigheden af fortsat at modernisere foreningen. Snakken om at lukke foreningen er ligesom ikke aktuel. Forleden på hovedbestyrelsesmødet på Gl. Estrup var der fin opbakning fra kredsformændene til at blive årsmødeværter de næste fire år.
Et fast punkt på hovedbestyrelsesmødet er valg af formand på årsmødet. Der blev forlangt skriftlig afstemning blandt de 14 stemmeberettigede. Kun mit navn blev foreslået og så skred man til afstemning. 11 stemte for mit kandidatur, to var blanke og en undlod at stemme. Jeg hæfter mig mest ved de 11 der vil i samme retning som jeg og ruste foreningen til fremtiden, fremfor de der synes at det hele skal køre i samme spor.
Det leder over i det næste. Slægtsgårdsarkivet har i disse dage været på Gl. Estrup i 25 år. Dengang havde foreningen op mod 3.000 medlemmer til at betale arkivudgifterne. Nu er tallet på godt 900 og eftersom tallet har været jævnt faldende belaster Slægtsgårdsarkivet foreningen med en stadig større andel af kontingentindtægterne. Arkivdriften har andraget mellem kr. 55.000-70.000 de senere år og det er uholdbart på sigt. Budgetforslaget i foreningen er for år 2019 et minus på kr. 32.000.
Der er samlet rigtig meget på arkivet, også ting som rettelig hører mere hjemme på lokalarkiver og noget på Det Kongelige Bibliotek. Brugerne af arkiver har en anden forventning til tilgængelighed i dag, end tidligere.
Folk er vandt til at kunne sidde hjemme ved deres pc og tilgå oplysningerne. På Slægtsgårdsarkivet kan folk tilgå oplysningerne ved at besøge stedet eller bede arkivarerne kopiere nogle få sider. I år 2017 var der 30 besøgende og forespørgsler per mail. Der er et meget stort digitaliseringsefterslæb, som ikke kan udføres i de fire timer arkivet har åbent om ugen.
FU, arkivudvalget og en arkivar har haft møde med ledelsen på Det Grønne Museum og det ligger alle stærkt på sinde at bevare oplysningerne om slægtsgårdene for eftertiden. Museet har tidligere været inddraget i overvejelser om arkivets fremtid og dengang som nu har de meddelt at de vil være behjælpelige med at finde en løsning, men arkivdrift er ikke noget de hverken kan eller må påtage sig eftersom det ikke er inden for deres ansvars område. Ledelsen på museet anbefalede at kontakte Statens Arkiver, men oplyste samtidig at der er brugerbetaling ved afleveringer. På hovedbestyrelsesmødet blev det besluttet at afsøge mulighederne hos Statens Arkiver.

Webmaster søges
Dansk Slægtsgårdforening mangler stadig en person, der vil påtage sig at holde hjemmesiden opdateret. For indeværende har jeg en kontakt der udfører det, men det er en nødløsning som er midlertidig.
Opdatering af hjemmesiden er ikke nogen stor opgave og det drejer sig om at bruge lidt tid et par gange om måneden.

Fmd. Gunhild Olesen Møller