Mødekalender

SLÆGTSGÅRDSFORENINGENS AKTIVITETER

Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds eller en anden kreds.

BORNHOLMSKREDSEN.

DET SYDLIGE SØNDERJYLLAND

FYNSKREDSEN

Onsdag den 4. april :Besøg på Vandcenter Syd samt Nordatlantisk Hus og Generalforsamling

Vi starter med besøg på Vandcenter Syd, Vandværksvej 7, Odense C kl. 13.00 der bliver rundvisning og fortælling om vores drikkevands vej til forbrugerne og vi ser en gammel by brønd.

Kl. 15.00 besøger vi det Nordatlantiske Hus på Havnen, Nordatlantiske Promenade 1, 5000 Odense C. Vi starter med kaffe og kage, derefter generalforsamling.

Nordatlantisk Hus er et nyt bindeled imellem Island Færøerne Grønland og Danmark.

Vi slutter med en rundvisning i det Nordatlantiske Hus.

Pris 100kr. som opkræves ved kaffen

Tilmelding senest 20 marts til finn.bang.olsen@get2net.dk  eller 51700608

 

Sommerudflugt: onsdag d. 27 juni til Hopballe mølle og Kongernes Jelling med særudstilling Guld og Vilde Dyr.

Kl. 09.30 starter bussen fra Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Først kører vi til Hopballe Mølle, som ligger ved Grejs Å mellem Vejle og Jelling i den nordlige ende af den naturskønne Grejsdal. Gården er en gammel selvstændig mølleejendom, hvorpå der igennem næsten 600 år har været mølleri. Vi starter med rundvisning og hører om kyllingeproduktion mm. Vi spiser frokost, derefter kører bussen til Kongernes Jelling, hvor vi samles til foredrag om stedet. Derefter kan vi gå rundt og se udstillingerne samt anetavlen efter Gorm den Gamle. På udstillingen Guld og Vilde Dyr kan man se de mest fantastiske genstande, som amatørarkæologer har hentet op af jorden de seneste år, blandt andet vikingeguldet fra Fæsted og verdens længste flintøkse. Bussen afgår kl. 16.30 mod Fyn.

Tilmelding senest 12. juni til finn.bang.olsen@get2net.dk eller 51700608

Pris for turen 500 kr., som indsættes på konto 2024 7650517436 senest 12/6 2018

HADERSLEVKREDSEN

HIMMERLANDSKREDSEN

LOLLAND/FALSTER KREDS

MIDTJYSK KREDS

Indlæg til blad nr. 451. Midtjysk Kreds.

Samt fællesmøde for Midtjysk kreds og Ringkøbing Kredsen

Afs. Gunhild Olesen Møller

Midtjysk Kreds har haft bestyrelsesmøde her i januar og planlagt flere aktiviteter. Som altid et godt og konstruktivt møde hvor alle bidrager med ideer og forslag. Vi kan slet ikke nå det hele.

Onsdag den 18. april kl. 18.30 er Midtjysk Kreds inviteret til at besøge Fremtiden Staldinventar A/S. Adressen er Rypevej 4. 8870 Langå. Virksomheden stiller med deres stærkeste hold og vil blive præsenteret og forevist ved direktør Kaj Jacobsen og fabrikschef Jeanette Skjødsholm. Mange kender Fremtidens produkter fra både heste-, kvæg- og svinestalde. Vi skal høre om kvalitet og produktudvikling, samt have en rundvisning på virksomheden. Virksomheden er vært ved kaffen, så det er nødvendigt med tilmelding mindst 4 dage før. Tilmelding på e-mail gunhild.olesen.moller@rn.dk eller egon.moller@hotmail.dk

Den 18 april er det forår og længe lyst, så herefter skal vi ud på en lille køretur. Besøget gælder et hestestutteri og frilandsgartneri. Indehaveren hedder Morten Skov og adressen er Læstenvej 18, Sønderbæk. 8920 Randers. Besøget er anbefalet af Fremtiden og her skal vi se produkterne i brug.

Hvis I har venner eller medhjælpere der er interesseret i vores arrangementer er de også velkomne til deltage.

Prøv at besøge ”Roeforeningen”på nettet, følg os på Facebook. Der er flere tusind følgere. Fire yngre landmænd i Balling er gået sammen og dyrker roer på gammeldags maner og det er ikke kedeligt. Gamle maskiner og traktorer udfører arbejdet, dog ikke den manuelle hakning, som var ved at tage pippet fra ungersvendene. Sidste år blev der dyrket kålrabi. Optagedagen var et tilløbsstykke, der blev serveret stuvet kålrabi og frikadeller for flere hundrede tilskuere.

Fællesmøde for Midtjysk Kreds og Ringkøbing Kredsen

Afs. jens Ulrik Tarpgaard og Gunhild Olesen Møller

Mandag den 28. maj kl. 18.30 er der fællesmøde for Midtjysk kreds og Ringkøbing Kredsen på Grønhøj Kro. Mange er nok kommet forbi på landevejen og set den karakteristiske gule kro. Nu er der en god anledning til at besøge stedet. Kroen er kongelig privilegeret med krone og det hele. Adressen er Grønhøj, Skivevej 25. 7470 Karup. Sidste år underholdt værten Gregers Laigaard på årsmødet i Viborg. Det var meget fornøjeligt og vi blev inviteret til at besøge kroen. Familien Laigaard har haft kroen, der også er en slægtsgård siden 1864. Der er indrettet Kartoffeltyskermuseum, Morten Koch Museum og en mindestue om et flystyrt, samt andet i de gamle udlænger. Ved kaffebordet bliver der bl.a. serveret den berømte Grønhøj Kringle og Gregers Laigaard vil fortælle og spille et par stykker på guitaren mens vi drikker kaffe. Prisen for denne aften er kr. 100 incl. entreer og kaffe. Der er tilmelding på e-mail senest 23. maj til gunhild.olesen.moller@rn.dk eller egon.moller@hotmail.dk

NORDSJÆLLANDSKREDSEN

RINGKØBINGKREDSEN

Fællesmøde for Midtjysk Kreds og Ringkøbing Kredsen

Afs. Jens Ulrik Tarpgaard og Gunhild Olesen Møller

Mandag den 28. maj kl. 18.30 er der fællesmøde for Midtjysk kreds og Ringkøbing Kredsen på Grønhøj Kro. Mange er nok kommet forbi på landevejen og set den karakteristiske gule kro. Nu er der en god anledning til at besøge stedet. Kroen er kongelig privilegeret med krone og det hele. Adressen er Grønhøj, Skivevej 25. 7470 Karup. Sidste år underholdt værten Gregers Laigaard på årsmødet i Viborg. Det var meget fornøjeligt og vi blev inviteret til at besøge kroen. Familien Laigaard har haft kroen, der også er en slægtsgård siden 1864. Der er indrettet Kartoffeltyskermuseum, Morten Koch Museum og en mindestue om et flystyrt, samt andet i de gamle udlænger. Ved kaffebordet bliver der bl.a. serveret den berømte Grønhøj Kringle og Gregers Laigaard vil fortælle og spille et par stykker på guitaren mens vi drikker kaffe. Prisen for denne aften er kr. 100 incl. entreer og kaffe. Der er tilmelding på e-mail senest 23. maj til gunhild.olesen.moller@rn.dk eller egon.moller@hotmail.dk

SJÆLLAND SYD

VEJLEKREDSEN

VENDSYSSELKREDSEN

VESTSJÆLLANDSKREDSEN

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 13. februar 2018 kl. 14.00 på Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Anders Gangergaard.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe med kage og så fortæller Ole G. Nielsen om de danske gravmonumenters kulturhistorie fra tidlig middelalder til vor egen tid.

Sommerudflugt onsdag den 27. juni 2018 kl. 13.45.
Vi begynder i Aunsø gl. kirke, hvor der fortælles om kirken, kongens jagtgård og nyder det naturskønne område.
Derefter besøger vi familien Boserup på Saltofte. Vi begynder med kaffe og kage. Vi hører om landbruget og fru Boserups kursusvirksomhed Saltoftehus, der er indrettet i de overflødige driftsbygninger.

ÅRHUS KREDSEN

ÅRSMØDE 2018

Fredag den 25. maj. Fortur, dog ikke med bus, men der tilbydes besøg i Sorø.
Lørdag den 26. og søndag den 27. maj. Møde og overnatning på hotel Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø.
 
Årsmødet arrangeres af Sjælland Syd kredsen.