Mødekalender

SLÆGTSGÅRDSFORENINGENS AKTIVITETER

Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds eller en anden kreds. 

BORNHOLMSKREDSEN  (nedlagt ultimo 2020)

SØNDERJYLLANDSKREDSEN

Indbydelse til besøg ved Kongeåen

Opstart ved Frihedsbroen, Frihedsvej, Vejen, hvor vi får et glimt af Frihedsbroen.
Jøren Kloppenborg Skrumsager vil fortælle om Frihedsbroens betydning for genforeningen i 1920. Derefter går turen videre hvor vi får en kop kaffe på Bennetgård. Der vil Lola Larsen fortælle historien om Bennetgård og dens betydning for det danske mindretal.
Arrangementet foregår d.2.9. 2021 kl. 14.00. Derefter holder vi generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi er ved at planlægge årsmødet den sidste weekend i maj 2022. Vi har reserveret Agerskov Kro.
Nærmere program følger senere.

Jeg håber, I kan komme til en hyggelig eftermiddag.

Tilmelding senest 25.7.2021

Anker Lunds telefonnummer 74848468

Paul Henrik Hansen 51782725

På bestyrelsens vegne Paul Henrik Hansen

FYNSKREDSEN

HIMMERLANDSKREDSEN

Himmerlandskredsen indbyder til besøg og generalforsamling onsdag d. 21. juli kl.18.30

Vi starter med et besøg på Remisen, Remisevej 10, Dokkedal, 9280 Storvorde, hvor vi skal se og høre historien i Lille Vildmose, om den arbejdslettelse som det lille tog kunne give, de hårdt arbejdende landbofamilier på egnen i tiden fra 30-erne til 60-erne, så de kunne tjene til dagen og vejen.

Vi har også mulighed for at se Grev Schimmelmanns private gamle jagtdræsine, som er renoveret.

Der er mulighed for en lille tur på de lokale skinner, med det lille tog.

Bagefter drager vi de 200 m. til Mulbjerg Kro, Mulbjergvej 20, 9280 Storvorde, hvor kaffe og te venter kl.20.00. Der serveres 1 bolle, 1 stk. kringle og lagkage.

Under kaffen vil vi afholde vores generalforsamling, ifølge vedtægterne altså næsten, håber på medlemmers velvilje, da generalforsamlingen afholdes 3 uger for sent i henhold til vedtægterne.

Denne spændende aften koster 100,00 kr. og tilmelding senest mandag d.19.juli på mathy@postkasse.net eller ring/sms på 21555950.

Vel mødt, bestyrelsen.

LOLLAND/FALSTER KREDS

MIDTJYSK KREDS

Lørdag den 31. juli 2021 kl. 13.00 har Midtjysk Kreds i Dansk Slægtsgårdsforening arrangeret et besøg på Fussingø Slot, Vasevej 9, 8920 Randers.

Der er guidet rundvisning med max 40 deltagere.

Vi ser stedet, hører om slottets historie, naturprojekterne og de fremtidige planer. Der er mulighed for at køre i bil mellem stoppene, for dem der ikke er godt gående.

Herefter kører vi tre km til bestyrelsesmedlem Anders Chr. Petersens gård. Bækgård. Bækgårdsvej 2. Sønderbæk. 8920 Randers NV.

Hermed indvarsles til årets generalforsamling  ifølge vedtægterne i Midtjysk Kreds til afholdelse på Bækgård.

Der er et fint stuehus på Bækgård og Anders Chr. Pedersen vil fortælle om stedet og stå for kaffen, som indtages i stuerne. Pris for hele arr. Kr. 75 per person incl. kaffe. Heraf går kr. 40 til rundvisningen og besøget på Fussingø Slot. Medbring aftalte penge.

Tilmelding senest den 26. juli 2021 på e-mail gunhildom@gmail.com

I oktober er der virksomhedsbesøg hos Bredsgaard A/S i Kjellerup.

Hold jer opdateret via hjemmesiden.

God Sommer til jer alle

Fmd. Midtjysk Kreds

Gunhild Olesen Møller

NORDSJÆLLANDSKREDSEN

RINGKØBINGKREDSEN

SJÆLLAND SYD

VEJLEKREDSEN

VENDSYSSELKREDSEN

VESTSJÆLLANDSKREDSEN

ÅRHUS KREDSEN

ÅRSMØDE 2021

Indkaldelse til årsmøde/generalforsamling i Dansk Slægtsgårdsforening.

Mandag den 6. september 2021 kl. 13.00 – 15.30

Sted: Vingsted hotel og konferencecenter. Vingsted Skovvej 2. 7182 Bredsten

Dagsorden ifølge vedtægterne

Eftersom selve generalforsamlingshandlingen blev udsat grundet Corona restriktioner op til årsmødet i maj i Ringkøbing Kredsen indkaldes der på ny til en generalforsamling i håbet om at der ikke til den tid vil være noget der hindrer gennemførelsen. Deltagerne bedes selv holde sig orienteret om hvilke Corona restriktioner og værnemidler der kræves til den tid. Medbring Coronapas. Der er en stemme per medlemskab og årskontingent 2021 skal være betalt.

Tilmelding til årsmødet fortages til næstformand Niels Ole Volhøj på e-mail enovolhøj@mail.dk

Skriv først medlemsnummer. Herefter navn/navne alt efter om I deltager én eller to personer. Adresse og Kreds. Jeres medlemsnummer står bag på bladet Slægtsgården.

Tilmelding af hensyn til afbestillingsregler, bordopstilling og eventuelle restriktioner senest lørdag den 21. august 2021.

Generalforsamlingsdeltagerne skal registreres ved ankomsten til hotellet. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Der serveres kaffe, lagkage og småkager i løbet af mødet. 

Dansk Slægtsgårdsforening indsætter en bus med afgang fra Rosengården, Kirkevej 26 i Kværkeby. 4100 Ringsted.  Der er plads til 52 personer i bussen og tilmeldingen foregår efter ”først til mølle princippet”. Foreningen yder støtte til busturen. Der er en egenbetaling på kr. 150 per person. Heraf går kr. 100 til transport og der indkøbes sandwich + øl/vand som nydes under et ophold på turen.

Bussen vil afgå kl. 9.00 fra Rosengården og igen kl. 15.30 fra Vingsted. Forventet hjemkomst kl. ca. 18.00.

Der kan arrangeres påstigning på Fyn hvis der er interesse for det. 

Redaktør Ole G. Nielsen forestår busturen og tilmelding til busturen foretages direkte til Ole G. Nielsen på e-mail olegn@mail.tele.dk med angivelse af medlemsnummer, navn/navne og adresse og kreds.

Betalingen kr. 150 per deltager i busturen foretages på kt. Nr. 2190-6446418988 ved tilmeldingen

På bestyrelsens vegne

Landsformand Gunhild Olesen Møller

ÅRSMØDE 2020 (aflyst grundet Covid-19)

ÅRSMØDE 2019

Den 24.-26. maj 2019

På hotel Comwell, Rebild – Se referat her

Årsmødet 2019

Slægtsgårdsforeningens årsmøde i Himmerland blev en succes for værtskredsen. Kredsformand Mads P. Christensen og hans bestyrelse havde tilrettelagt et meget interessant program for udflugterne lørdag og søndag.

Det hele tog sin begyndelse fredag morgen på Midtsjælland, da 25 medlemmer samledes i en bus på den traditionelle fortur, som er afviklet siden 1989. Efter opsamling af 6 medlemmer i Vissenbjerg og tid til formiddagskaffen ved Middelfart, kom vi til Lyngbygård Golfcenter, hvor restauranten ventede os med en let frokost. Ved goldcenteret sluttede enkelte medlemmer sig til os. Efter frokosten kom godsejer Niels Jørgen Bønløkke for at lægge op til besøget på Lyngbygård, og nu sluttede selveste landsformanden, fru Gunhild Olesen Møller med ægtefælle, Egon F. Møller, sig til selskabet.

Vi gik fra golfrestauranten gennem Lyngbygårds have, hvor godsejere fortalte om gården, hovedbygning og enkelte træer. Vi fortsatte om på gårdspladsen og gik ind i hallen, hvorfra vi gik gennem de smukke stuer, og godsejeren havde meget at fortælle. Ude igen søgte i mod bussen og kørte 1½ km til godsets nye avlsgård, hvor vi hørte om landbruget og så maskinparken.

Efter dette på alle måder meget interessante besøg kørte vi til Lundbysamlingen. Her blev vi modtaget af Leo Christensen, der har skabt den historiske udstilling om træfningen 3. juli 1864 og er dens leder. Leo Christensen fortalte meget engageret om træfningen mellem de danske og preussiske soldater. Træfningen fandt sted på en mark, der hører til hans gård.

Leo Christensen fik hjælp til omvisningen af sin faste medarbejder, Rikke Mikkelsen, som førte gæsterne fra samlingen til højen med mindesmærket, og undervejs udpegede stederne for træfningen. 

Vi havde den glæde, at formanden for Himmerlandskredsen, Mads P. Christensen, var tilstede og på den måde bød velkommen til Himmerland.

Det var blevet tid til at søge mod vort herberg, og chaufføren, Michael, havde valgt en smuk tur gennem Rebild Bakker, som blev en behagelig afslutning på dagens oplevelser.

Lørdag

Vi begyndte dagen med besøg på Lille Vildmosecenteret, hvor vi ved Brandvagttårnet blev modtaget af naturvejleder Michael Enggaard. Fra Brandvagttårnets top hørte vi om netop brandvagten i mosen. Han fortalte derefter om mosens opståen, udnyttelse og retablering. Det blev et meget interessant foredrag om naturen på dette sted. Således rustede fortsatte vi til selve centeret, så os omkring og nød en let frokost.

 Efter den både interessante og behagelige oplevelse forlod vi Lille Vildmosecenteret og kørte til herregården Gammel Wiffertsholm. Her blev vi modtaget af godsejerparret Tine og Flemming Lindegaard.

Vi samledes foran den enestående hovedbygning og godsejeren fortalte om hovedbygningen, ejerne gennem et halvt årtusind, og om hans slægt gennem 6 generationer samt om landbruget. Alle bemærkede den entusiasme Flemming Lindegaard har for sin gård og sit erhverv. Besøget sluttede med et kik på den gamle vandmølle. 

Det var tid til at finde hotellet, hvor eftermiddagskaffen skulle være parat. Da der ikke er noget positivt at fremhæve om dette traktement, lades det ubeskrevet. 

Vi samledes i det hotellet kalder ”Det lille auditorium” for at afholde generalforsamlingen.

Da foreningen i 1992 også afholdt årsmødet i Himmerland og benyttede samme hotel, benyttede vi det store auditorium.

Beretninger og referat fra generalforsamlingen ses nedenfor.

Lørdag aften samledes godt et halvt hundrede medlemmer til festaften. Der serveredes en delikat middag med vine. Undervejs holdt tidligere forstander for Nordjyllands Landbrugsskole, Niels Quist-Jensen festtalen, der tog udgangspunkt i Jens Smerup Sørensens sang ”Jeg ejer både mark og eng”. 

Søndag

Søndagen begyndte i Skørping Nykirke med morgenandagt. Gudstjenesten var tilrettelagt for os, da sognet havde et andet program for dagen. Det blev en helt særlig oplevelse, hvor pastor emer. Ingeborg Bruun Sebbelin, tidligere Øster Hornum sogn, tog udgangspunkt i kirkens store glasmaleri ”Livets landskab”.. Vi fik forklaret maleriets symbolik og vi sang den salme, som Lisbeth Smedegaard Andersen i 2015 skrev til glasmaleriet, og som kirkens organist Per Bach har sat i musik. 

Det blev en på alle måder stor og betagende oplevelse.

Vi fortsatte til Mysagergård, blev modtaget af Kirsten og Bjørn Borup. I haven ventede en forfriskning og derefter gav Bjørn Borup en god orientering om gården. Efter at have set os om, gik turen til Lundbæk. Den gamle herregård har siden 1947 været hjemsted for Nordjyllands landbrugsskole, og her tog forstander Erik Poulstrup imod. Vi så os om i skolebygningen, hørte om stedet og fortsatte til hovedbygningen, hvor vi oplevede for stilfulde hall, det helt særlige trapperum og den store sal. 

Forstander Erik Poulstrup sagde i forbindelse med orientering om landbrugsskolen, at vi uddanner for få. Landbrugsskolernes kunder er landbruget, som man uddanner elever til. 30-40 % af eleverne er fra landbruget, men uanset rekrutteringen, mangler der uddannede landmænd.

Vi sluttede i skolens spisestue, hvor der ventede en glimrende frokost samt kaffe og kage.

Her kunne kredsformand Mads P. Christensen og landsformand Gunhild Olesen Møller takke af, og det var tid at finde hjemad.

Mads P. Christensen og hans bestyrelse kan glæde sig over, at de havde truffet nogle gode valg og årsmødet i Himmerland vil blive husket som indholdsrigt og fornøjeligt.