Mødekalender

SLÆGTSGÅRDSFORENINGENS AKTIVITETER

Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds eller en anden kreds.

BORNHOLMSKREDSEN.

DET SYDLIGE SØNDERJYLLAND

FYNSKREDSEN.

HADERSLEVKREDSEN

HIMMERLANDSKREDSEN

LOLLAND/FALSTER KREDS

Kredsen oplyser ikke om sine arrangementer på denne hjemmeside og i Slægtsgården. Hvis man ønsker at vide om der sker noget interessant i kredsen må man henvende sig til kredsens formand.

MIDTJYSK KREDS

NORDSJÆLLANDSKREDSEN

RINGKØBINGKREDSEN

SJÆLLAND SYD

VEJLEKREDSEN

Vejle kredsen afholder generalforsamling den 26. oktober 2017 kl. 13.30.
Vi mødes på Vingsted historiske værksted, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.
Mødet afholdes i Møllestuen.
På valg er Niels Chr. Jørgensen, Jens Jacob Jacobsen og Steffen Buch Juul, alle modtager genvalg.
Der er underholdning ved Peder og Kirsten Sandfelt fra Give. De vil underholde med sang og fortællinger. Peder er tidligere formand for Give landboforening.
Vi opkræver 75 kr. for kaffe og underholdning. Tilmelding senest mandag den 23. til:
Birgit på telefon: 2361 0117. Mail: birgit@engmarkis.dk
Steffen på telefon: 4086 5493. Mail: steffen42@icloud.com
På kredsens vegne Steffen Buch Juul.

VENDSYSSELKREDSEN

Inviterer til foredrag, Den. 26. oktober, kl. 19.00. På “ Klitgården” Østervej 10, Tversted.
Tidl. provst, Ole Dybro, vil fortælle om 500 året for reformationen og Martin Luther.
Entre 50 kr. Kaffe medbringes.
Mød op til et interessant foredrag. Tag naboen med.
Niels Ole Volhøj

VESTSJÆLLANDSKREDSEN

ÅRHUS KREDSEN

Vi holder generalforsamling mandag den 30. oktober kl. 19.00 på Auning Kro, Torvegade 2, 8963 Auning.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Foredragsholder oplyses ved tilmelding.
Tilmelding senest fredag den 27. oktober til
Kirsten Johnsen mobil 2492 4353 eller
Vibeke Binnerup mobil 6072 5568.
Vibeke Binnerup

ÅRSMØDE 2018

Fredag den 25. maj. Fortur, dog ikke med bus, men der tilbydes besøg i Sorø.
Lørdag den 26. og søndag den 27. maj. Møde og overnatning på hotel Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø.
 
Årsmødet arrangeres af Sjælland Syd kredsen.