Mødekalender

SLÆGTSGÅRDSFORENINGENS AKTIVITETER

Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds eller en anden kreds. 

BORNHOLMSKREDSEN  (nedlagt ultimo 2020)

SØNDERJYLLANDSKREDSEN

FYNSKREDSEN

HIMMERLANDSKREDSEN

Kredsene indbyder til besøg, mandag d. 7. juni kl.19.00 på Kalumgården v. Lis Ladekarl og Jørn Larsen, V Starengvej 129, 9700 Brønderslev. Vi ser deres imponerende samling af dukker, radioer, mobiltelefoner,  musikinstrumenter, knallerter, motorcykler, biler, traktorer m.m. Det meste er fra tiden da farmor, farfar, mormor, morfar var børn og indtil de er blevet aktive pensionister.

Aftenen slutter med jeres medbragte kaffe/te og kage m.v.Husk også kopper.

I bedes benytte mundbind ved ankomst og vi må spørge alt det vi kan alligevel, og der er god plads, så mundbindet kan tages af i det gode sommervejr, når vi går rundt.

Dette spændende besøg koster 60,00 kr.pr. person.

Venligst tilmelding senest fredag d. 4. juni til tlf./sms 21555950 eller mathy@postkasse.net

Mads P. Christensen

LOLLAND/FALSTER KREDS

MIDTJYSK KREDS

Indlæg Midtjysk Kreds til blad nr. 466. Udkommer 1. marts 2021
Af kredsformand Gunhild Olesen Møller
Midtjysk Kreds plejer at have et bestyrelsesmøde her i januar måned hvor vi forbereder årets program. I disse tider med Covid-19 og forsamlingsforbud har vi udsat mødet til senere på foråret og har klaret det hidtidige arbejde via e-mail. Vi har ellers alle syv i bestyrelsen set frem til et planlægningsmøde da det er fornøjeligt og vi får udvekslet mange overvejelser om det der fylder sindene i tiden.
Midtjysk Kreds havde sidste år to arrangementer aftalt med besøgssteder som vi desværre måtte aflyse. Dem vil vi forsøge at gennemføre i år når det forhåbentligt igen bliver muligt. Det ved vi for indeværende ikke hvad tidshorisonten er. Derfor vil vi henvise kredsens medlemmer til at holde sig orienteret på hjemmesiden slaegtsgaardsforeningen.dk. Når vi får aftalerne på plads vil de fremgå af hjemmesiden og vi vil skrive ud til de medlemmer der har indleveret en e-mail at nu sker der igen noget i kredsen. Den øvrige
bestyrelse og jeg ser frem til at vi igen kan mødes til fornøjeligt samvær.

NORDSJÆLLANDSKREDSEN

RINGKØBINGKREDSEN

SJÆLLAND SYD

VEJLEKREDSEN

VENDSYSSELKREDSEN

Kredsene indbyder til besøg, mandag d. 7. juni kl.19.00 på Kalumgården v. Lis Ladekarl og Jørn Larsen, V Starengvej 129, 9700 Brønderslev. Vi ser deres imponerende samling af dukker, radioer, mobiltelefoner,  musikinstrumenter, knallerter, motorcykler, biler, traktorer m.m. Det meste er fra tiden da farmor, farfar, mormor, morfar var børn og indtil de er blevet aktive pensionister.

Aftenen slutter med jeres medbragte kaffe/te og kage m.v.Husk også kopper.

I bedes benytte mundbind ved ankomst og vi må spørge alt det vi kan alligevel, og der er god plads, så mundbindet kan tages af i det gode sommervejr, når vi går rundt.

Dette spændende besøg koster 60,00 kr.pr. person.

Venligst tilmelding senest fredag d. 4. juni til tlf./sms 21555950 eller mathy@postkasse.net

Mads P. Christensen

VESTSJÆLLANDSKREDSEN

ÅRHUS KREDSEN

ÅRSMØDE 2021

Vigtig meddelelse om årsmødet i Ringkøbing Kredsen i dagene 28-30. maj 2021

For indeværende er årsmødet underlagt et forventet forsamlingsforbud på 50 personer.

Forsamlingsforbuddet er i Regeringsforslaget bebudet hævet til 50 gældende i uge 21, som en del af et udspil til genåbningstakten af samfundet.

Det betyder at årsmødets program kan gennemføres med op til 50 deltagere og med eftermiddagskaffe den 29. maj. Eftersom der har meldt sig mere end 50 deltagere til selve generalforsamlingshandlingen udsættes denne og der indkaldes af hensyn til medlemsdemokratiet til en generalforsamling senere på året.

Også festaftenen var overtegnet og der er oprettet en venteliste.

Adgang til hotellet og de øvrige besøgssteder med servering er underlagt de til den tid gældende adgangskrav om fremvisning af en negativ corona-test. Hvilket håndhæves.

Deltagerne bedes selv holde sig opdateret om myndighedernes krav. Der kan forekomme lokale nedlukninger grundet corona-udbrud, men foreningen håber det bedste for den øvrige del af årsmødets afvikling.

Venlig hilsen

Landsformand Gunhild Olesen Møller

Bestyrelsen håber at årsmødet i Ringkøbing Kredsen kan afvikles som planlagt og der ikke er forsamlingsforbud og andre restriktioner der forhindrer afviklingen. Der er fortsat stor usikkerhed om vaccinationsprogrammet og det må påregnes at deltagerne i årsmødet skal fremvise en negativ coronatest eller et coronapas der viser, at de er vaccinerede.

Årsmøde Dansk Slægtsgårdsforening
28-30. maj 2021
Bechs Hotel. Storegade 4. 6880 Tarm
Fredag den 28. maj. Fortur
Kl. 08.00 Afgang m. bus fra Rosengård, Kirkevej 26. Kværkeby, 4100 Ringsted.
Kl. 10.30 Opsamling. VELAS Damsbovej 11. 5492 Vissenbjerg
Kl. 11.00 Renæssenceslottet Harritslevgård. Assensvej 3. 5400 Bogense
Guidet rundtur, sandwich, kaffe m.chokoladebrownie. Incl. 1øl/vand.
Kl. 15.00 Næste besøgsted er Engmarkgård, Engmarkvej 2. 7323 Give
Fortælling om stedet, kaffe og issmagning. V.Tina og Martin Tving Bruun
Indtjekning fra kl. 14.00 på hotellet. Udtjekning senest kl. 10.00 ved afrejse.
Kl. 18.30 Bechs Hotel. Spisning to retter og en kop aftenkaffe. Drikkevarer: Egen bet.
Efter spisningen indl. v. fmd. i Ringkøbing Kredsen Harry Jensen og næstfmd.
Jens Ulrik Tarpgaard. Emne: Aktiviteter på slægtsgårde i Ringkøbing Kredsen
Lørdag den 29. maj
Kl. 09.00 Afgang  fra Bechs Hotel til Hølletvej 1. Stauning, 6900 Skjern
Journalist Birgitte Winding har overtaget sin fars gård og fortæller om stedet
Der er en fiskesø, Stauning Lowland.
Kl. 11.00 Ankomst til “Stauning Whisky”. Stauningvej 39. Stauning 6900 Skjern
Rundvisning og fortælling om processerne i produktionen.
Der medbringes sandwich fra hotellet. Øl/vand kan købes.
Smagsprøver på whisky kan købes. Pris kr. 100.
Kl. 13.00 Besøg hos Peder Stræde på Strædegaard. Sønderbyvej 3. Stauning 6900 Skern
Gården drives med kartoffelavl. En driftsform der er meget sæsonpræget.
Herefter afgang til Bechs Hotel i Tarm
Kl. 15.00 Årsmøde. Kaffe med kage.
Kl. 16.00 Årsmødet åbnes officielt
Kl. 19.00 Festmiddag med tre retter. Incl. 1 glas skænket hvidvin. Øvrige drikkevarer
er for egen regning. Kaffe med småkager
Festtale ved tidl. direktør for Ringkøbing Museerne Kim Klausen
Hyggemusik og musikalsk underholdning v. Anders Kousgaard
Der synges fra højskolesangbogen. Aftenen slutter kl. 23.00. Der er ikke dans.
Søndag den 30. maj
Kl. 08.00 Afgang til Børsmose Kirke. Kærgårdvej 1 A. 6840 Oksbøl.
Kl. 09.00 Gudstjeneste v. pastor Mette Frydendahl
Kirken er beliggende i området der blev eksproprieret til Oksbøllejren
Området er militært øvelsesterran
Afgang fra Børsmose Kirke og herefter kører vi forbi Filsø besøgscenter.
Filsø har været opdyrket, men er nu genskabst. Toiletter undervejs.
Kl. 10.30 Ankomst Værneengene ved Nordladen Tippervej 4. 6830 Nr. Nebel
Niels Jørgen Madsen vil orientere om tilblivelsen og pasningen af området
Kl. 11.30 Ophold på Lønborggaard. Lønborggårdvej 1. 6880 Tarm.
Frokost på Lønborggaard. Drikkevarer for egen regning. (Kaffe ikke incl).
Fortælling ved tidl. Direktør for Ringkøbing-Skjern Museerne Kim Klausen.
Herregårdens jorder er en del af Skjern Å Naturprojekt
Kl. 14.30 Årsmødet slutter
Dagsorden for årsmødet.
1. Sang og velkomst.
2. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Afsluttende beretning for Slægtsgårdsarkivet.
5. Beretningerne drøftes.
6. Godkndelse af regnskab og budget.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af landsformand.
9. Valg af revisorer.
10. Mødested for årsmødet i år 2022.
11. Eventuelt.

ÅRSMØDE 2020 (aflyst grundet Covid-19)

ÅRSMØDE 2019

Den 24.-26. maj 2019

På hotel Comwell, Rebild – Se referat her

Årsmødet 2019

Slægtsgårdsforeningens årsmøde i Himmerland blev en succes for værtskredsen. Kredsformand Mads P. Christensen og hans bestyrelse havde tilrettelagt et meget interessant program for udflugterne lørdag og søndag.

Det hele tog sin begyndelse fredag morgen på Midtsjælland, da 25 medlemmer samledes i en bus på den traditionelle fortur, som er afviklet siden 1989. Efter opsamling af 6 medlemmer i Vissenbjerg og tid til formiddagskaffen ved Middelfart, kom vi til Lyngbygård Golfcenter, hvor restauranten ventede os med en let frokost. Ved goldcenteret sluttede enkelte medlemmer sig til os. Efter frokosten kom godsejer Niels Jørgen Bønløkke for at lægge op til besøget på Lyngbygård, og nu sluttede selveste landsformanden, fru Gunhild Olesen Møller med ægtefælle, Egon F. Møller, sig til selskabet.

Vi gik fra golfrestauranten gennem Lyngbygårds have, hvor godsejere fortalte om gården, hovedbygning og enkelte træer. Vi fortsatte om på gårdspladsen og gik ind i hallen, hvorfra vi gik gennem de smukke stuer, og godsejeren havde meget at fortælle. Ude igen søgte i mod bussen og kørte 1½ km til godsets nye avlsgård, hvor vi hørte om landbruget og så maskinparken.

Efter dette på alle måder meget interessante besøg kørte vi til Lundbysamlingen. Her blev vi modtaget af Leo Christensen, der har skabt den historiske udstilling om træfningen 3. juli 1864 og er dens leder. Leo Christensen fortalte meget engageret om træfningen mellem de danske og preussiske soldater. Træfningen fandt sted på en mark, der hører til hans gård.

Leo Christensen fik hjælp til omvisningen af sin faste medarbejder, Rikke Mikkelsen, som førte gæsterne fra samlingen til højen med mindesmærket, og undervejs udpegede stederne for træfningen. 

Vi havde den glæde, at formanden for Himmerlandskredsen, Mads P. Christensen, var tilstede og på den måde bød velkommen til Himmerland.

Det var blevet tid til at søge mod vort herberg, og chaufføren, Michael, havde valgt en smuk tur gennem Rebild Bakker, som blev en behagelig afslutning på dagens oplevelser.

Lørdag

Vi begyndte dagen med besøg på Lille Vildmosecenteret, hvor vi ved Brandvagttårnet blev modtaget af naturvejleder Michael Enggaard. Fra Brandvagttårnets top hørte vi om netop brandvagten i mosen. Han fortalte derefter om mosens opståen, udnyttelse og retablering. Det blev et meget interessant foredrag om naturen på dette sted. Således rustede fortsatte vi til selve centeret, så os omkring og nød en let frokost.

 Efter den både interessante og behagelige oplevelse forlod vi Lille Vildmosecenteret og kørte til herregården Gammel Wiffertsholm. Her blev vi modtaget af godsejerparret Tine og Flemming Lindegaard.

Vi samledes foran den enestående hovedbygning og godsejeren fortalte om hovedbygningen, ejerne gennem et halvt årtusind, og om hans slægt gennem 6 generationer samt om landbruget. Alle bemærkede den entusiasme Flemming Lindegaard har for sin gård og sit erhverv. Besøget sluttede med et kik på den gamle vandmølle. 

Det var tid til at finde hotellet, hvor eftermiddagskaffen skulle være parat. Da der ikke er noget positivt at fremhæve om dette traktement, lades det ubeskrevet. 

Vi samledes i det hotellet kalder ”Det lille auditorium” for at afholde generalforsamlingen.

Da foreningen i 1992 også afholdt årsmødet i Himmerland og benyttede samme hotel, benyttede vi det store auditorium.

Beretninger og referat fra generalforsamlingen ses nedenfor.

Lørdag aften samledes godt et halvt hundrede medlemmer til festaften. Der serveredes en delikat middag med vine. Undervejs holdt tidligere forstander for Nordjyllands Landbrugsskole, Niels Quist-Jensen festtalen, der tog udgangspunkt i Jens Smerup Sørensens sang ”Jeg ejer både mark og eng”. 

Søndag

Søndagen begyndte i Skørping Nykirke med morgenandagt. Gudstjenesten var tilrettelagt for os, da sognet havde et andet program for dagen. Det blev en helt særlig oplevelse, hvor pastor emer. Ingeborg Bruun Sebbelin, tidligere Øster Hornum sogn, tog udgangspunkt i kirkens store glasmaleri ”Livets landskab”.. Vi fik forklaret maleriets symbolik og vi sang den salme, som Lisbeth Smedegaard Andersen i 2015 skrev til glasmaleriet, og som kirkens organist Per Bach har sat i musik. 

Det blev en på alle måder stor og betagende oplevelse.

Vi fortsatte til Mysagergård, blev modtaget af Kirsten og Bjørn Borup. I haven ventede en forfriskning og derefter gav Bjørn Borup en god orientering om gården. Efter at have set os om, gik turen til Lundbæk. Den gamle herregård har siden 1947 været hjemsted for Nordjyllands landbrugsskole, og her tog forstander Erik Poulstrup imod. Vi så os om i skolebygningen, hørte om stedet og fortsatte til hovedbygningen, hvor vi oplevede for stilfulde hall, det helt særlige trapperum og den store sal. 

Forstander Erik Poulstrup sagde i forbindelse med orientering om landbrugsskolen, at vi uddanner for få. Landbrugsskolernes kunder er landbruget, som man uddanner elever til. 30-40 % af eleverne er fra landbruget, men uanset rekrutteringen, mangler der uddannede landmænd.

Vi sluttede i skolens spisestue, hvor der ventede en glimrende frokost samt kaffe og kage.

Her kunne kredsformand Mads P. Christensen og landsformand Gunhild Olesen Møller takke af, og det var tid at finde hjemad.

Mads P. Christensen og hans bestyrelse kan glæde sig over, at de havde truffet nogle gode valg og årsmødet i Himmerland vil blive husket som indholdsrigt og fornøjeligt.