Mødekalender

SLÆGTSGÅRDSFORENINGENS AKTIVITETER

Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds eller en anden kreds. 

BORNHOLMSKREDSEN

SØNDERJYLLANDSKREDSEN

Besøg på Klægager. Østergade 13. 6291 Bredebro.

Det er den nye Sønderjyllands Kreds første arrangement.

Mandag den 20. maj kl. 19.00. Klægager ejes af Ruth og Christian Lorentzen, sidstnævnte vil vise rundt og fortælle om gården og hele den skønne egn med tidevandet.

Klægager er den gamle digegreves gård i Ballum. Den blev i 2017 udpeget af bygningskulturstyrelsen i Danmark ud af 15 kandidater som nummer 1 til Danmarks smukkeste bondegård. Der har boet marskbønder siden 1857.

Fmd. Paul Henrik Hansen. Alslev. Tlf. 51 782 725

FYNSKREDSEN

HIMMERLANDSKREDSEN

LOLLAND/FALSTER KREDS

MIDTJYSK KREDS

Fmd. Midtjysk Kreds Gunhild Olesen Møller 

Torsdag den 6. juni kl. 18.30 er kredsen inviteret til at besøge Hammershøj Teglværk, Tindbækvej 16. 8830 Tjele. I 1950 blev den store virksomhed Randers Tegl udvidet med et teglværk til produktion af eksklusive mursten. I Hammershøj er der ler at høj kvalitet og det er grundlaget for virksomhedens produktion. Besøget starter med en rundvisning og herefter er der orientering om virksomheden. Randers tegl er vært ved en forfriskning, samt kaffe og et stykke franskbrød med pålæg. Der er tilmelding på e-mail gunhildom@gamil.com senest søndag den 2. juni af hensyn til kaffen. Interesserede er velkomne også jeres medhjælpere.

Fællesmøde Ringkøbing Kreds og Midtjysk Kreds.
Samt indkaldelse til generalforsamlinger.
Af. Fmd. Harry Jensen, Ringkøbing Kreds og fmd. Gunhild Olesen Møller, Midtjysk kreds.

Sted: Hos gårdejer Martin Byskov Jeppesen. Vallerbækvej 125. 7470 Karup.
Tid: Tirsdag den 6. august kl. 19.00. (Bemærk tidspunktet).
Deltagerpris kr. 60. Der serveres kaffe med brød.
Tilmelding senest fredag den 2. august for medlemmer af Ringkøbing Kreds til formand Harry Jensen på e-mail harry.jensen@stauning.dk og for medlemmer af Midtjysk Kreds til formand Gunhild Olesen Møller på
e-mail gunhildom@gmail.com.
Sidste år afholdt de to kredse et fællesarrangement på Grønhøj Kro, hvor vi især hørte om slægtsgården Grønhøj Kro og kartoffeltyskerne. Den aften syntes vi forløb rigtig godt, så da Ringkøbing kreds i år spurgte om Midtjysk Kreds igen ville være med til en fællesaften sagde vi ja.
På besøgsgården er der en stor malkekvægbesætning på 900 sortbrogede køer og der drives i alt 800 hektar. Vi skal høre om opbygningen af bedriften gennem årene hvor der flere gange er udvidet med plads til en større besætning. Samme aften indkaldes hermed til generalforsamling/årsmøde i følge vedtægterne. Begge kredse vil i aftenens løb afvikle deres generalforsamlinger.

NORDSJÆLLANDSKREDSEN

RINGKØBINGKREDSEN

Fællesmøde Ringkøbing Kreds og Midtjysk Kreds.
Samt indkaldelse til generalforsamlinger.
Af. Fmd. Harry Jensen, Ringkøbing Kreds og fmd. Gunhild Olesen Møller, Midtjysk kreds.

Sted: Hos gårdejer Martin Byskov Jeppesen. Vallerbækvej 125. 7470 Karup.
Tid: Tirsdag den 6. august kl. 19.00. (Bemærk tidspunktet).
Deltagerpris kr. 60. Der serveres kaffe med brød.
Tilmelding senest fredag den 2. august for medlemmer af Ringkøbing Kreds til formand Harry Jensen på e-mail harry.jensen@stauning.dk og for medlemmer af Midtjysk Kreds til formand Gunhild Olesen Møller på
e-mail gunhildom@gmail.com.
Sidste år afholdt de to kredse et fællesarrangement på Grønhøj Kro, hvor vi især hørte om slægtsgården Grønhøj Kro og kartoffeltyskerne. Den aften syntes vi forløb rigtig godt, så da Ringkøbing kreds i år spurgte om Midtjysk Kreds igen ville være med til en fællesaften sagde vi ja.
På besøgsgården er der en stor malkekvægbesætning på 900 sortbrogede køer og der drives i alt 800 hektar. Vi skal høre om opbygningen af bedriften gennem årene hvor der flere gange er udvidet med plads
til en større besætning. Samme aften indkaldes hermed til generalforsamling/årsmøde i følge vedtægterne. Begge kredse vil i
aftenens løb afvikle deres generalforsamlinger.

SJÆLLAND SYD

VEJLEKREDSEN

VENDSYSSELKREDSEN

Lørdag den 1. juni. 2019, kl. 10.30 skal vi besøge et af Danmarks største Økologiske Planteavlsbrug, som er over 1100 hektar!

Det er hos: Anne-Marie og Klaus Aage Bengtson. “Elsnab”  Holtetvej 91,  Ulsted,   9370 Hals.

Det bliver et spændende  besøg.  Klaus Aage vil fortælle om hans hjem og om gården “Elsnab”, hvor de bor nu. Klaus Aage er godt inde i historien, så han vil fortælle om gårdene, langt tilbage.

Derefter vil Marin Sonne Smidt, fortælle om nogle af de fund som han og  Nordjysk Metal Detektor Klub har gjort på deres ejendomme.

Nu er det tid til  Frokosten, som I Selv medbringer! Værtsparret vil servere drikkevarer til, så er vi velforsynet til eftermiddagen.

Derefter vil vi alle køre i marken og se det påbegyndte minivådområde, og Klaus Aage vil fortælle om, hvordan det skal virke.

Herefter kører vi rundt og ser de enkelte marker og holder pause ved Slægtsgården, “Nordkær”.

På vej tilbage til “Elsnab”, vil vi lave et stop ved Ulvegraven i Ulsted. Her vil Jan Sloth Carlsen fortælle om en af de få Ulvegrave, der er tilbage i Danmark.

Når vi kommer tilbage til “Elsnab” vil værtsparret servere kaffe og kage.

Derefter kan vi se maskinerne, bygningerne  og omgivelserne på “Elsnab”.

Vel mødt til en spændende dag.

Alle er Velkomne – Tag naboen med!

Niels Ole Volhøj

VESTSJÆLLANDSKREDSEN

ÅRHUS KREDSEN

ÅRSMØDE 2019

Den 24.-26. maj 2019

På hotel Comwell, Rebild