Mødekalender

SLÆGTSGÅRDSFORENINGENS AKTIVITETER

Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds eller en anden kreds.

BORNHOLMSKREDSEN.

DET SYDLIGE SØNDERJYLLAND

FYNSKREDSEN

Onsdag den 4. april :Besøg på Vandcenter Syd samt Nordatlantisk Hus og Generalforsamling

Vi starter med besøg på Vandcenter Syd, Vandværksvej 7, Odense C kl. 13.00 der bliver rundvisning og fortælling om vores drikkevands vej til forbrugerne og vi ser en gammel by brønd.

Kl. 15.00 besøger vi det Nordatlantiske Hus på Havnen, Nordatlantiske Promenade 1, 5000 Odense C. Vi starter med kaffe og kage, derefter generalforsamling.

Nordatlantisk Hus er et nyt bindeled imellem Island Færøerne Grønland og Danmark.

Vi slutter med en rundvisning i det Nordatlantiske Hus.

Pris 100kr. som opkræves ved kaffen

Tilmelding senest 20 marts til finn.bang.olsen@get2net.dk  eller 51700608

 

Sommerudflugt: onsdag d. 27 juni til Hopballe mølle og Kongernes Jelling med særudstilling Guld og Vilde Dyr.

Kl. 09.30 starter bussen fra Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Først kører vi til Hopballe Mølle, som ligger ved Grejs Å mellem Vejle og Jelling i den nordlige ende af den naturskønne Grejsdal. Gården er en gammel selvstændig mølleejendom, hvorpå der igennem næsten 600 år har været mølleri. Vi starter med rundvisning og hører om kyllingeproduktion mm. Vi spiser frokost, derefter kører bussen til Kongernes Jelling, hvor vi samles til foredrag om stedet. Derefter kan vi gå rundt og se udstillingerne samt anetavlen efter Gorm den Gamle. På udstillingen Guld og Vilde Dyr kan man se de mest fantastiske genstande, som amatørarkæologer har hentet op af jorden de seneste år, blandt andet vikingeguldet fra Fæsted og verdens længste flintøkse. Bussen afgår kl. 16.30 mod Fyn.

Tilmelding senest 12. juni til finn.bang.olsen@get2net.dk eller 51700608

Pris for turen 500 kr., som indsættes på konto 2024 7650517436 senest 12/6 2018

HADERSLEVKREDSEN

HIMMERLANDSKREDSEN

Himmerlandskredsen besøger mandag d. 19. marts kl. 10.30, gdr. Rene Lund Hansen, Løgstør hvor vi samles ved kostalden, Povtrupvej 50, 9670 Løgstør, der er 480 køer med opdræt i nyere stalde.

Bedriften har udover køerne, slagtesvinestalde med en kapacitet årligt, på 11.000 stk. slagtegrise,som de jo nu kaldes på moderne dansk. I markbruget drives der 600 ha., hovedparten ligger i Nørrekær Enge, hvor det rene drænvand sammen med en masse regnvand pumpes ud i Limfjorden.

Kl.12.30 serveres der en lækker pariserbøf med tilbehør og ekstra brød, på Kanalfogedens Køkken, Fischersgade 89, 9670 Løgstør. Hvor restauratør Karen Skovbøll Jensen bagefter laver kaffe/te med sødt til, så vi kan nyde den fine udsigt til Limfjorden.

Pariserbøf og kaffe/te koster 200 kr.vand, øl eller vin er for egen regning.

Tilmelding senest onsdag d. 14. marts på mathy@postkasse.net  eller tlf./sms til 21555950.Besøget holdes sammen med Vendsysselkredsen

 

_____________________________________________________________________

 

Generalforsamling:

Himmerlandskredsen afholder generalforsamling torsdag d. 12. april kl.18.30,hvor vi samles hos Ninna og Poul Madsen, Lundby Mosevej 45 , 9260 Gistrup, der ser vi samlingen af 12 flotte veterantraktorer og den består af 11 forskellige mærker,efter vi har fået de gode historier,

der er ved så mange mærker,samles vi kl.19.30. hos gdr.Leo Christensen, Hadsund Landevej 451, Lundby, 9260 Gistrup, hvor vi går i samlet flok til Lundby Museet og så fortæller Leo Christensen levende om slaget i 1864,hvor Lundby blev kendt over det ganske land.

Kl.21.00 er kaffe/te med ost, rullepølse og lagkage bagefter, på Klarup Kro, Klarupvej 45, 9270 Klarup. Derefter generalforsamling med sædvanlig dagsorden, denne tre i en aften koster 120 kr.

Tilmelding senest mandag d.9.april på mathy@postkasse.net eller tlf./sms til 21555950

 

På bestyrelsens vegne

Mads P. Christensen

LOLLAND/FALSTER KREDS

MIDTJYSK KREDS

Indlæg til blad nr. 451. Midtjysk Kreds.

Samt fællesmøde for Midtjysk kreds og Ringkøbing Kredsen

Afs. Gunhild Olesen Møller

Midtjysk Kreds har haft bestyrelsesmøde her i januar og planlagt flere aktiviteter. Som altid et godt og konstruktivt møde hvor alle bidrager med ideer og forslag. Vi kan slet ikke nå det hele.

Onsdag den 18. april kl. 18.30 er Midtjysk Kreds inviteret til at besøge Fremtiden Staldinventar A/S. Adressen er Rypevej 4. 8870 Langå. Virksomheden stiller med deres stærkeste hold og vil blive præsenteret og forevist ved direktør Kaj Jacobsen og fabrikschef Jeanette Skjødsholm. Mange kender Fremtidens produkter fra både heste-, kvæg- og svinestalde. Vi skal høre om kvalitet og produktudvikling, samt have en rundvisning på virksomheden. Virksomheden er vært ved kaffen, så det er nødvendigt med tilmelding mindst 4 dage før. Tilmelding på e-mail gunhild.olesen.moller@rn.dk eller egon.moller@hotmail.dk

Den 18 april er det forår og længe lyst, så herefter skal vi ud på en lille køretur. Besøget gælder et hestestutteri og frilandsgartneri. Indehaveren hedder Morten Skov og adressen er Læstenvej 18, Sønderbæk. 8920 Randers. Besøget er anbefalet af Fremtiden og her skal vi se produkterne i brug.

Hvis I har venner eller medhjælpere der er interesseret i vores arrangementer er de også velkomne til deltage.

Prøv at besøge ”Roeforeningen”på nettet, følg os på Facebook. Der er flere tusind følgere. Fire yngre landmænd i Balling er gået sammen og dyrker roer på gammeldags maner og det er ikke kedeligt. Gamle maskiner og traktorer udfører arbejdet, dog ikke den manuelle hakning, som var ved at tage pippet fra ungersvendene. Sidste år blev der dyrket kålrabi. Optagedagen var et tilløbsstykke, der blev serveret stuvet kålrabi og frikadeller for flere hundrede tilskuere.

Fællesmøde for Midtjysk Kreds og Ringkøbing Kredsen

Afs. jens Ulrik Tarpgaard og Gunhild Olesen Møller

Mandag den 28. maj kl. 18.30 er der fællesmøde for Midtjysk kreds og Ringkøbing Kredsen på Grønhøj Kro. Mange er nok kommet forbi på landevejen og set den karakteristiske gule kro. Nu er der en god anledning til at besøge stedet. Kroen er kongelig privilegeret med krone og det hele. Adressen er Grønhøj, Skivevej 25. 7470 Karup. Sidste år underholdt værten Gregers Laigaard på årsmødet i Viborg. Det var meget fornøjeligt og vi blev inviteret til at besøge kroen. Familien Laigaard har haft kroen, der også er en slægtsgård siden 1864. Der er indrettet Kartoffeltyskermuseum, Morten Koch Museum og en mindestue om et flystyrt, samt andet i de gamle udlænger. Ved kaffebordet bliver der bl.a. serveret den berømte Grønhøj Kringle og Gregers Laigaard vil fortælle og spille et par stykker på guitaren mens vi drikker kaffe. Prisen for denne aften er kr. 100 incl. entreer og kaffe. Der er tilmelding på e-mail senest 23. maj til gunhild.olesen.moller@rn.dk eller egon.moller@hotmail.dk

NORDSJÆLLANDSKREDSEN

RINGKØBINGKREDSEN

Fællesmøde for Midtjysk Kreds og Ringkøbing Kredsen

Afs. Jens Ulrik Tarpgaard og Gunhild Olesen Møller

Mandag den 28. maj kl. 18.30 er der fællesmøde for Midtjysk kreds og Ringkøbing Kredsen på Grønhøj Kro. Mange er nok kommet forbi på landevejen og set den karakteristiske gule kro. Nu er der en god anledning til at besøge stedet. Kroen er kongelig privilegeret med krone og det hele. Adressen er Grønhøj, Skivevej 25. 7470 Karup. Sidste år underholdt værten Gregers Laigaard på årsmødet i Viborg. Det var meget fornøjeligt og vi blev inviteret til at besøge kroen. Familien Laigaard har haft kroen, der også er en slægtsgård siden 1864. Der er indrettet Kartoffeltyskermuseum, Morten Koch Museum og en mindestue om et flystyrt, samt andet i de gamle udlænger. Ved kaffebordet bliver der bl.a. serveret den berømte Grønhøj Kringle og Gregers Laigaard vil fortælle og spille et par stykker på guitaren mens vi drikker kaffe. Prisen for denne aften er kr. 100 incl. entreer og kaffe. Der er tilmelding på e-mail senest 23. maj til gunhild.olesen.moller@rn.dk eller egon.moller@hotmail.dk

SJÆLLAND SYD

VEJLEKREDSEN

VENDSYSSELKREDSEN

VESTSJÆLLANDSKREDSEN

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 13. februar 2018 kl. 14.00 på Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Anders Gangergaard.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe med kage og så fortæller Ole G. Nielsen om de danske gravmonumenters kulturhistorie fra tidlig middelalder til vor egen tid.

Sommerudflugt onsdag den 27. juni 2018 kl. 13.45.
Vi begynder i Aunsø gl. kirke, hvor der fortælles om kirken, kongens jagtgård og nyder det naturskønne område.
Derefter besøger vi familien Boserup på Saltofte. Vi begynder med kaffe og kage. Vi hører om landbruget og fru Boserups kursusvirksomhed Saltoftehus, der er indrettet i de overflødige driftsbygninger.

ÅRHUS KREDSEN

ÅRSMØDE 2018

Fredag den 25. maj. Fortur, dog ikke med bus, men der tilbydes besøg i Sorø.
Lørdag den 26. og søndag den 27. maj. Møde og overnatning på hotel Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø.
 
Årsmødet arrangeres af Sjælland Syd kredsen.

Program årsmødet 2018 i Sorø

Tilmeldingsblanket årsmødet i Sørø 2018

Årsmøde Dansk Slægtsgårdsforening 25-27. maj 2018
Fredag d. 25. maj
Kl. 14.15 Mødested: Pladsen foran kirken Akademigrunden 4. 4180 Sorø
Kl. 14.30 Omvisning i Sorø Klosterkirke
Kl. 15.30 Gåtur i Akademihaven
Kl. 16.30-17.30 Omvisning i Akademiets hovedbygning
Indkvartering på Hotel Comwell Sorø. Abildvej 100. 4180 Sorø
Kl. 19.00 Spisning på Hotel Comwell. To retter.
Lørdag d.26. maj
Kl. 8.30 Afgang til Allindemaglegaard Landbrug. Ved Kim Kjær Knudsen
Allindemaglevej 60. 4100 Ringsted
Kl. 11.00 Afgang til Sonnerupgaard Gods. Ved Anders kundsen
Tølløsevej 53. 4330 Hvalsø.
Kl. 13.00 Frokost på Sonnerupgaard Gods
Kl. 14.30 Afgang til Hotel Comwell. Abildvej 100. 4180 Sorø
Kl. 15.15 Kaffe og kagebuffet.
Kl. 15.30 Årsmødet åbnes officielt. Abildvej 100. 4180 Sorø
19.15 Festmiddag og herefter kaffe. Incl. 1 glas skænket hvidvin
Birkums Musik 
Festtale ved dirktør for Østdansk Landboforening Torben Flinch
Dagsorden for årsmødet
1. Sang og velkomst
2. Valg af dirigent og stemmetællere
3.  Landsformand Gunhild Olesen Møller aflægger beretning
Herunder beretning om medlemsbladet
4. Formand for Slægtsgårdarkivet Niel Ole Volhøj aflægger beretning
5. Beretningerne drøftes
6. Fremlæggelse af regnskab og budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af landsformand
9. Valg af revisorer
10. Mødested for årsmødet i 2019
11. Eventuelt.
Søndag den 27. maj
Kl. 8.30 Afgang fra hotellet
Kl. 9.00 Gudstjeneste i Fjenneslev Kirke. Langtoftevej 2 A. 4173 Fjenneslev
Herefter fortæller graver Christian Olsen om kirkens historie
Kl.10.20-12.45 Afgang til Assendrup Hovedgaard. Ved Kjeld Christensen
Assendrupvej 10. 4690 Haslev
Kl. 13.15 Frokost i Kredshuset. Ringstedvej 87. 4180 Sorø
Mødeudgifter Der skal på forhånd betales for:
Fredag Bytur i Sorø incl. éntreer 125 Kr.
Middag to retter 288 Kr.
Lørdag Hotel Comwell. Kaffebuffet til årsmødet 83 Kr.
Frokost og rundvisning. Sonnerupgaard 299 Kr.
Festmiddag og kaffe. Incl 1. glas hvidvin 561 kr.
Fællesudgifter lørdag incl. éntreer, festtaler
og musik 295 kr.
Søndag Frokost og kaffe i Krebshuset
Incl. Éntreer og fællesudgifter 300 Kr.
Alle drikkevarer er for egen regning og der opfordres til samkørsel
Overnatning fredag til søndag i enkeltværelse 1.400 Kr.
Overnatning lørdag til søndag i enkeltværelse 700 Kr.
Overnatning fredag til søndag i dobbeltværesle 1.800 Kr.
Overnatning lørdag til søndag i dobbeltværelse 900 Kr.
Afbud Eventuelle afbud bedes meddelt straks til kasserer Connie F. Neumann hvis betaling skal undgås.
 
Tilmelding til Dansk Slægtsgårdsforenings årsmøde 2018
Foreningen råder over et vist antal værelser, der tildeles efter først til mølle princippet.
Tilmelding skal foretages skriftligt eller per mail til Slægsgårdsforeningen kasserer.
Connie F. Neumann. Valmuevænget 8. Grønnemose. 5560 Aarup. Fyn
E-mail zenta1@outlook.dk
Tilmeldingsfrist 10. april 2018. For deltagere der ikke skal overnatte senest den 20. april.
Når tilmeldingen er modtaget fremsendes faktura.

Tilmeldingsblanket årsmødet i Sørø 2018