Mødekalender

SLÆGTSGÅRDSFORENINGENS AKTIVITETER

Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds eller en anden kreds. 

BORNHOLMSKREDSEN  (nedlagt ultimo 2020)

SØNDERJYLLANDSKREDSEN

FYNSKREDSEN

HIMMERLANDSKREDSEN

LOLLAND/FALSTER KREDS

MIDTJYSK KREDS

Indlæg fra midtjysk Kreds til blad nr. 481. Udk. 1. marts 2024. 

Fmd. Gunhild Olesen Møller

Mødet på Asmildkloster Landbrugsskole var blevet flyttet til den 8. november 2023. Kredsen plejer ikke at arrangere aftenmøder i de mørke vintermåneder. Der var dog 25 deltagere i mødet arrangeret af bestyrelsesmedlem Poul Villumsen. Souschef Lars Mogensen viste rundt og fortalte om skolen, der er en af de største Landbrugsskoler i Danmark. Skolen er virkelig flot med moderne faciliteter og mange hyggelige hjørner til elever og gruppearbejder. Eleverne kan sideløbende med en landbrugsuddannelse tage en studentereksamen. Skolen har et stærkt blik for det internationale udsyn og studierejser, men også at tage sig af elever med faglige udfordringer. Der er tænkt på kreative teknikker, såsom svejsning, træarbejder, mv. 95% af elevere bor på skolen og frafaldet er minimalt. 

Senere på aftenen fortalte tidl. Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentsen fra Ans om sin tid som trafikordfører og minder fra Folketinget. Emnerne var ”Hvor er folkestyret på vej hen?”. Et godt spørgsmål når færre og færre er medlem at et politisk parti og sociale medier kører en nyhedsmølle i døgndrift på tomme kalorier i hobetal. Det var en god spørgelyst til de dybsindige emner, der gav stof til eftertanke.

Midtjysk Kreds har afholdt et bestyrelsesmøde på Vordegård. Hele bestyrelsen på syv personer deltog. Kredsen forbereder at afholde mindst fire møder i årets løb, heraf glæder det bestyrelsen at to møder er invitationer fra vores medlemmer. 

Det første besøg bliver på TV Midt Vest på Søvej 2. 7500 i Holstebro. Midtjysk Kreds er en del af stationens sendeområde. Datoen er fastlagt til tirsdag den 30. april fra kl. 14.00-16.30. Besøget skal betales i forvejen og koster kr. 100 og der er tilmelding senest søndag den 7. april på e-mail gunhildom@gmail.com

Ved tilmelding på e-mail informeres nærmere om betalingsmåde.

Tilmeldt jer gerne i meget god tid eftersom foreningen har booket et bestemt antal pladser, så hvis vi ikke kan besætte pladserne aflyser TV-stationen besøget. Interesserede fra nabokredsene må også gerne tilmelde sig besøget. Der er oplæg og video om TV-stationen, kaffe og kage og til slut en guidet rundtur. Jeg har været medlem af repræsentantskabet i en lang årrække som politisk udpeget, så jeg er helt sikker på at det bliver en både interessant og informativ dag.

Årets næste arr. bliver gårdbesøg mandag den 10.juni 2024 kl. 18.30 med start i Vinderslev hos Martin Brink. Haurbakvej 15. 8620 Kjellerup. Han er 5. generation. Herefter kører vi til gården ” Klausholm” hos forældrene Jette og Niels Brink, Ansvej 12.  8620 Kjellerup. Her drikkes medbragt kaffe. Bedriften omfatter 900 ha planteavl, heraf er de 200 ha ejet af familien.

Årets generalforsamling indkaldes til torsdag den 1. august 2024 kl.18.30 på Houdalgaard. Stanghedevej 23. 8800 Viborg hos Allis og Claus Langvad, sidstnævnte vil fortælle om stedet. Gården er en gammel slægtsgård og familien inviterer på kaffe i deres gildesal. I løbet af aftenen kører vi en tur ud i heden og ser resterne af lejren, en gammel militærforlægning fra 1868-1878, hvor Claus´s oldefar var soldat. Der kommer mere om denne aften i et senere blad.

  

 

NORDSJÆLLANDSKREDSEN

RINGKØBINGKREDSEN

SJÆLLAND SYD

VEJLEKREDSEN

VESTSJÆLLANDSKREDSEN

ÅRSMØDE 2024

  Program
  Årsmøde i Dansk Slægtsgårdsforening 24-26. maj 2024
  Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12. 7300 Jelling
   
  Fredag den 24. maj. Fortur
Kl. 10.00 Afgang m. bus fra Rosengård. Kirkevej 26. Kværkeby, 4100 Ringsted
Kl. 13.00 Ankomst til Brahetrolleborg. Reventlowvwj 1C. 5600 Faaborg
  På vejen servers en sandwic og øl/vand kaffe.
  Besøget på Brahetrolleborg er forbeholdt buspassagerer (max 30)
  Efter aftale kan der ske opsamling på Fyn
Kl. 17.00 Indkvartering på Brandbjerg Højskole
Kl. 18.30 To retters sæson middag som buffet. Drikkevarer for egen regning
Kl. 20.00 Aftenkaffe m. småkager
  Foredrag af historiker om Danmarks Dåbsattest, Kongernes Jelling
   
  Lørdag den 25. maj
Kl. 07.30-8.30 Morgenmad
Kl. 09.30 Bustur. Besøg på Gårdhaven, Enghavegård huser en børneinstitution
  Slægtsgårdens ejere er Bente og Aage Johansen.
  Kærbøllingvej 10. 7182 Bredsten
Kl. 11.30 Besøg hos formand for Vejle Kredse på Jægergården, Høllundvej 6.
  Høllund, 7100 Vejle. Fmd. Steffen Buch Juul vil fortælle om gården
  Sandwich og 1 øl/vand indtages på den gamle ryttergård Jægergården
Kl. 13.30 Afgang til Brandbjerg Højskole
Kl. 14.00 Vandmiljø og restriktioner. Indlæg ved avisdebattør Knud Jeppesen
Kl. 15.00 Kaffe med lagkage
Kl. 16.00 Årsmødet åbnes officielt
   
Kl. 19.00 Festmiddag m. tre retter som buffet incl. 1 glas skænket hvidvin
  Kaffe m. småkager. Øvrige drikkevarer er for egen regning
  Festtale v. fmd.Vejle/Fredericia Landboforening Nis Hjort
  Musik v. Arne Jørgensen. Der synges fra Højskolesangbogen
  Aftenen slutter kl. 23.00. Der er ikke dans
   
  Søndag den 26. maj.
Kl. 07.30-8.30 Morgenmad
Kl. 08.45 Andagt i Nørup Kirke. De Lichtenbergsvej 32. Nørup. 7182 Bredsten
  Sognepræst Heinrich Petersen forretter tjenesten
  Fortælling om Kirken ved sognepræsten
Kl. 10.00 Afgang. Stop ved Robert Jacobsens Skulpturpark i Tørskind Grusgrav
  Adr. Tørskindvej 98 A. 6040 Egtved
  Skulpturer af R. Jacobsen og Jean Clareboudt i jern, beton, træ og sten.
  Turen fortsætter gennem Vejle Ådal.
Kl. 11.00 Besøg hos Esben og Thomas Johansen. Hjelmdrupvej 73 i Egtved.
  I/S Store Ballesgård drives som med planteavl og en kvægbesætning
  Far og søn er femte generation på slægtsgården
Kl. 13.00 Frokost incl. 1 øl/vand. Kaffe og lagkage på Mølkjær Kro
  Adr. Ribevej 105. 7100 Vejle
Kl. 14.30 Årsmødet slutter
Priser Årsmøde på Brandbjerg Højskole Vejle Kredsen 24-26. maj 2024  
  Skolen er ikke specielt handicapvenlig og der er flere niveauforskelle  
     
  Med bus fra Rosengården, Brahetrolleborg og forplejning på udturen  
  Hele årsmødet m. foredrag, musik, festtale , entré og forplejning  
  1 glas hvidvin til festmiddagen. Incl fællesudgifter. 2 gange morgenmad  
  Overnatning i enkeltværelse 4.780,00
     
Per person Som ovenstående m. overnatning i dobbeltværelse 4.391,00
     
  Enkeltværelse fra foredrag lørdag eftermiddag til søndag eftermiddag  
  Årsmøde, festmiddag, musik,1. gl. hvidvin, frokost. Incl fællesudg. 1.948,00
     
Per person Dobbeltværelse fra foredrag lørdag eftermiddag til søndag eftermiddag 1.754,00
  Årsmøde, festmiddag, musik, 1. gl. hvidvin, frokost incl fællesudg.  
     
  2 nætter enkeltværelse fra aftensmad fredag til frokost søndag 3.404,00
Per person 2 nætter dobbeltværelse fra aftensmad fredag til frokost søndag 3.016,00
     
  Deltagelse i enkeltdele af programmet.  
Fredag Aften. Middag m. to rettet og kaffe. Foredrag om Jelling v. S. Kjærgaard 525,00
     
Lørdag Lørdag. To gårdbesøg og sandwich m.øl/vand 100,00
  Lørdag fra kl. 14.00 foredrag, årsmøde incl. kaffe m. lagkage, foredrag 125,00
  Lørdag festaften m. tre retter, incl. 1.gl. hvidvin, musik og festtaler 675,00
     
Søndag Søndag andagt, fortælling om Nørup Kirke, gårdbesøg og frokost 325,00
     
  Drikkevarer er for egen regning, ellers er det nævnt.  
  Ændringer i programmet kan forekomme.  
     
Afbud EventuelLE afbud bedes meddelt snarest og skriftligt til kasserer Connie Neumann, hvis betaling skal undgås  
     

Åbn ved klik her: Tilmeldingblanket 2024

eller læs her:

   
Tilmelding til Dansk Slægtsgårdsforenings årsmøde 24-26. maj 2024  
   
Foreningen råder over er vist antal værelser, der tildeles efter først til mølle princippet.
 
Tilmelding skal foretages skriftligt eller per mail til Slægtsgårdsforeningens kasserer.
 
Connie F. Neumann. Valmuevænget 8. Grønnemose. 5560 Aarup. Fyn.  
E-mail zenta1@outlook.dk  
Tilmeldingsfrist 23. marts 2024. For deltagee der ikke skal overnatte senest den 10. april.
 
   
Når tilmeldingen er modtaget fremsendes faktura.  
   
Følgende Deltagere tilmeldes (skriv tydeligt):  
   
Navne  
Adresse:  
Telefon og e-mail adresse  
   
Hermed bestilles (skriv antal personer)  
  Antal
Bustur og fortur m. sandwich og 1øl/vand. Kaffe. fredag  
Incl besøg på Brahetrolleborg for buspassagerer.  
Middag fredag aften og foredrag om Kongernes Jelling  
Ved Simon Kjærgaard fra museet  
Besøg på to gårde og sandwich og 1/øl/vand  
Debatdebattør K. Jeppesen og årsmøde med kffe og lagkage  
Festmiddag lørdag. Festtale og musik  
Besøg og frokost søndag  
   
Bustur Overnatning i dobbeltværelse fredag til søndag  
Bustur. Overnatning i enkeltværelse fredag til søndag  
Overnatning i dobbeltværelse lørdag til søndag  
Overnatning i enkeltværelse lørdag til søndag  
Overnatning i dobbeltværelse 2 nætter  
Overnatning i enkeltværelse 2 nætter  
   
Afbud: Eventuelle afbud meddeles skriftligt til Connie F. Neumann  

 

ÅRSMØDE 2023

Dagsorden til årsmødet i Vestsjællandskredsen lørdag den 3. juni 2023 på Saltoftehus

 1. Sang og velkomst.
 2. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretningen drøftes.
 5. Godkendelse af regnskab og budget.
 6. Indkommet forslag fra bestyrelsen. Foreningens fremtid drøftes.
 7. Valg af landsformand.
 8. Valg af revisorer.
 9. Mødested for årsmødet i 2024.
 10. Eventuelt.

Beretning. 3. juni 2023. Dansk Slægtsgårdsforenings årsmøde. Fmd. Gunhild Olesen Møller

Det er dejligt at vi kan mødes igen.

Jeg vil lave forskellige nedslag undervejs i beretningen.

Jeg vil gå tilbage til det konstituerende møde efter sidste års generalforsamlingshandling den 28. maj 2023 på Agerskov Kro. Her blev jeg genvalgt til landsformand. 11 kredse ud af 12 var repræsenteret i det efterfølgende konstitueringsmøde. Dog var to kredse repræsenteret ved en stedfortræder i stedet for formanden. Niels Ole Volhøj fra Vendsyssel Kreds blev genvalgt som næstformand og han er desuden reservekasserer. Torben Knudsen fra Sydsjælland blev nyvalgt til forretningsudvalget (FU). I årets løb var Jørgen Elholm udtrådt af FU grundet personlige årsager.

 

Årsmødet i Sønderjylland var et fint og alsidigt årsmøde, der stod i familiebrugets tegn. Vi besøgte flere kreaturbesætninger bl.a. Asger Christensen MEP på forturen på gården Nørupgård ved Jordrup, på gården Skatkær i Skodborg besøgte vi Christian Lund, der er søn af den nuværende formand for Sønderjyllandskredsen Anker Lund. Desuden et hollandsk ægtepar Wilma og Marcel van den Hengel på Enggården i Hjemsted. 

Forturen gik til Keramikmuseet Clay i Middelfart. Fredag aften var der foredrag om byen Christiansfeld og Herrnhuterne v. kunsthistoriker Bente Schutz-Petersen. Stedet er på Unescos liste over verdensarv. Lørdagsfrokosten blev indtaget på gården Klægager. Der i 2017 blev kåret som Danmarks smukkeste bondegård. Der var desuden besøg på Branderup Mejeri. Søndagens frokost blev indtaget på det historiske sted, Bennetgård. Gudstjenesten var henlagt til Bovlund Frimenighedskirke. Der var flere indlæg undervejs, bl.a. på busturen, ved mejeriet og ude på gårdene.

 

Der var en god interesse for at deltage i årsmødet 2022 hvor vi kunne mønstre 43 stemmeberettigede. I alt deltog 76 i generalforsamlingshandlingen og 73 i den efterfølgende aftenfest. Det var betydelig flere end vi er til stede her i dag.  Agerskov Kro havde særdeles rimelige priser og det betyder alt andet lige noget for interessen for at deltage.

Det har ikke skortet på opfordringer fra undertegnede til at indhente flere tilbud på årsmøder. Alligevel har Forretningsudvalget flere gange oplevet at man lokalt havde forelsket sig i et hotel, der viste sig at være alt for dyrt og afvist tilbuddet. Vestsjællandskredsen var også ret sent ude. Årsmødet for år 2024 i Vejle kredsen var på plads før Vestsjællandskredsen fandt frem til Saltoftehus. Her blev hovedforeningen afkrævet et depositum ved aftalens indgåelse og resten betalt inden årsmødet. Det er første gang vi har været ude for det. Heldigvis har foreningen en formue og kunne honorere kravet. 

Der er kommet tre nye kredsformænd siden sidst. Umiddelbart efter sidste årsmøde trådte formanden for Sønderjyllandskredsen Paul Henrik Hansen ud. Han er siden afløst af Anker Lund. I Ringkøbing Kredsen er Harry Jensen stoppet som formand og afløst af Bente Kjærgaard. I Aarhus Kredsen er Vibeke Binnerup stoppet og afløst af Christian Kirk. 

 

Der kommer jævnligt forskellige henvendelser til mig som landsformand. Mest fra pressen som fx har spørgsmål om mit syn på landbrugets forhold eller landbokultur. Eller mit gæt på antallet af slægtsgårde, eller hvad hvor mange år en slægt skal have ejet en gård, før man kan sige at en gård er en slægtsgård. Det er jo ikke alle der er medlem hos os, så det er lidt svært at svare på. Vi kan jo altid henvise til vores medlemstal, så det får i også her. 

Kassereren har meddelt at året til dato har 567 betalt kontingent. Nogle har fået én opkrævning og to påmindelser, så medlemsadministrator Inger Marie Wibholm udfører at stort arbejde. Sidste år betalte 628 kontingent, men der når vi slet ikke op til i år med 61 i restance.

Det der dem der deltager i årsmødet der bestemmer foreningens fremtid. I år lander det antal formodentlig på at under 5% af medlemmerne er til stede. 

 

Det er forskel på hvor gode kredsene er til at holde på deres medlemmer. De steder hvor der er aktiviteter går det bedst. Kredsene skal afholde en generalforsamling hvert år. Det håber jeg de gør.  Den mindste kreds er på 30 medlemmer og den største har 71 medlemmer. 

Der har for nylig været en forespørgsel fra en forsker Bent Jørgensen, der ville til at forske i marknavne efter at han var gået på pension. Det er nok også på høje tid for kulturlandskabet ændrer sig med lynets hast i disse år og marknavnene går i glemmebogen. 

I mit lokalområde bliver gårdene solgt til sammenlægning og ofte til selskabsdannelser. Køberne bor andet steds i landet. Bygningerne nedrives eller der flytter medarbejdere ind. I nabolandsbyen er der ingen danske børn overhovedet, men elleve børn med udenlandske forældre. Forældrene arbejder på gårdene eller i industrien. Det giver ikke nye medlemmer i Dansk Slægtsgårdsforening ved generationsskifte af en gård. 

Selv i et udpræget landbrugsområde som Midtjysk Kreds er der langt imellem generationsskifter inden for familien. De, der i dag er medlem hos os, er sidste generation på stedet. 

 

Landbruget afgiver jord til mange formål. Veje, byudvikling, industrianlæg og der påtænkes udtaget 100.000 ha lavbundsjord af dyrkningen. Her på det seneste skyder der solcelleparker op overalt. I stedet for planteavl satses der på solpaneler og vindmøller. Det er mere givtigt.  Det ændrer på landskabet. Det er nok de færreste der synes, at det er attraktivt at bo nabo til marker med solceller, så kommunerne indbyrdes er på arbejde for at finde løsninger, der om jeg så må sige fordeler sol og vind uden at alt for mange borgere stiller sig kritisk. 

Der bliver der lokket med medejerskab fremfor fjerneje og så glider det lettere ned med at finde placeringer. De fleste går vel ind for den grønne omstilling. Den voldsomme krig i Ukraine har været et brat wake-up call. Meget har ændret sig og vi danskere er blevet klar over at vi er meget afhængige af produktion af lokal energi.

Vedrørende bladet Slægtsgården har der desværre været ret store forsinkelser i udgivelsen i forhold til det er ar aftalt med udgivelsesdatoer og fem blade per år. Hovedbestyrelsen har bedt redaktør Ole G. Nielsen om at stramme op på deadlines og få bladet sendt til trykning så det udkommer som aftalt. Bladet skal ikke holdes tilbage for at en kreds kan få et arrangement med.  Der er aftalt udgivelser den 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september og 1. december.  I skrivende stund den 31. maj har jeg d.d. modtaget blad nr. 477. Jeg har kendskab til at de første medlemmer fik bladet den 22. maj. Så modtagelsesdatoen har varieret med ni dage. Det må jo kunne lade sig gøre at få bladet udsendt så ikke alle de omtalte arrangementer har fundet sted, som det er sket i denne måned. Vi udgiver jo trods alt også bladet for at invitere nabokredsene med til arrangementer og for at informere de af vores medlemmer der stadig ikke er på e-mail. Det drejer sig stadig anslået om henved 50 medlemmer. Det er kredsenes opgave at indsamle e-mailadresser.

Vedr. Jens og Anna Jensens Fond.

I 1960 blev der oprettet en fond af en enke som ønskede at midlerne fra hendes bo skulle indgå i en fond med henblik på at udlåne penge til nemmere gennemførelse af generationsskifte for unge landmænd. Det fungerede også meget godt i en årrække ifølge Carl Martin Christensen, men efterhånden som værdien af udlodningerne blev udhulet blev fondens formål ændret til at understøtte unge landmænd med videreuddannelse og studieophold i udlandet. Fondsbestyrelsen arbejdede i en årrække med at få fonden lagt sammen med andre fonde med et lignende formål, men det lykkedes ikke. Krav til revision udhulede de beskedne afkast. Den lave rente og et kurstab har medført at det ikke er muligt at få et passende økonomisk udbytte af værdipapirerne. Fonden har været i en løbende dialog med Civilstyrelsen og eftersom egenkapitalen den 1. marts 2022 var på 1.308.081,67 og i det næste halve år reducerede kurstab kapitalen med 10%, har fondsbestyrelsen fået grønt lys af Civilstyrelsen til at nedlægge fonden. Fondsbestyrelsen afholder et møde i juni 2023 og uddeler pengene til en række landbrugsskoler med henblik på at støtte studierejser på driftslederuddannelsen. Det forventes at beløbet til uddeling er på ca. 1,1 mio. 

Fondsbestyrelsen har bestået af en repræsentant fra ministeriet og Dansk Slægtsgårdsforening har haft en repræsentant i fondsbestyrelsen det har været Gunnar Hansen fra bestyrelsen for Fyns Kredsen. Den tidligere landsformand Carl Martin Christensen har været formand i en årrække og han har meddelt mig at fonden nedlægges her i juni 2023. Dansk Slægtsgårdsforening har ingen indflydelse på fonden, men har fra tid til anden fået underretning om dens aktiviteter. Ligeledes har der løbende været annonceret i Slægtsgården om muligheden for støtte til uddannelse for unge landmænd. Tiden er løbet fra de små fonde der blev oprettet i en anden tid.

De unge, der skal overtage gårdene, skal være dygtige. Efter at kvægbrugene har haft en fornuftig økonomi i flere år tegner det nu til at konjunkturerne vender. Svinesektoren er meget udfordret og ikke mindst vores slagterier. Tørkeindekset giver for indeværende bekymring til planteavlerne. En lille avl til små priser tegner sig i horisonten. Landbruget gæld er belastet af et stigende renteniveau.

Dansk Slægtsgårdforenings økonomi.

Fra dag ét hvor jeg for otte år siden i 2015 blev valgt til landsformand har jeg været meget bevidst om nødvendigheden af en god økonomi i foreningen. Det har forretningsudvalget også bakket op om i den løbende drift. For otte år siden havde bestyrelsen besluttet at bruge af formuen eftersom man forventede at foreningen ville blive besluttet nedlagt på næste årsmøde. Det blev den som bekendt ikke og tabet blev genoprettet. Eftersom ingen ved om denne forening nedlægges om to år, fem år eller om 10 år vil jeg stærkt advare imod at bruge af formuen før beslutningen er endelig. Hvis der var brugt løs af formuen og ikke løbende tilpasset, ville denne forening også være lukket for flere år siden. Tiltag. Det er hidtil lykkedes at tilpasse økonomien trods et stadigt faldende medlemstal. Det vil ikke kunne lade sig gøre i fremtiden. Foreningen er gået fra breve til e-maikommunikation, men er stadig ikke i hus. Foreningen har reduceret antallet af blade til fem per år og har udfaset Slægtsgårdsarkivet som kostede kr. 70.000 at drive per år. Det var godt at det blev udfaset i året 2029 før Corona ramte os. For så ville det have været vanskeligt at gennemføre en afvikling. 

Årsresultatet for år 2022 er dog stadig i plus hvis vi ser bort fra den store forudbetaling på kr. 66.930,00 kr. til Saltoftehus, men eftersom der er meget få deltagere her på årsmødet, må det forudses at år 2023 bringer et underskud på årsmødet. Vedrørende afholdelse af årsmødet er der nogle grundomkostninger, der ikke er afhængige af hvor mange der deltager. Ligeledes er der grundudgifter til den daglige drift og grundudgifter til at producere bladet. Trykning er ikke særlig afhængig af antal blade og heller ikke udgiften til at producere bladet. Her tænkes fx på udgiften til redaktørens rejser i Danmark og indsamling af billedmateriale. Det koster naturligvis mindre at udsende færre blade. Kontingenter har været kr. 300 over en længere årrække og det er billigt med fem blade per år og driften af en landsforening. 

Rettidig omhu var der en berømt herre der altid talte om. Hr. Møller

Forretningsudvalget og senere bestyrelsen drøftede foreningen forhold. Eftersom det til næste år er ni år siden, at der sidst var en afstemning om foreningens beståen vil den blive sat til afstemning på årsmødet i 2024. I år er der så at et punkt på om foreningens fremtid. Vi er klar over at alle i foreningens administration bliver ældre og der er mange opgaver der skal udføres for at foreningen kan køre som hidtil. Der skal være nogen til at tage over.

 

De fleste kredse afholder formodentlig gode møder og de fleste medlemmer har vel stadig tilknytning til en gård, men adressen på mange er flyttet til et parcelhuskvarter eller lignende. Overalt i landet er der senior klubber for tidligere landbrugere og der dyrkes også fællesskaber, som tillige understøttes af landboorganisationerne. Det er noget af det vi er oppe imod. 

Der er nogle af jer her i dag der stadig driver en slægtsgård, men også adskillige der ikke har den daglige drift inde på livet. Så vores medlemmer er en blandet skare.

 

Der har for nylig stået i vores fagblade at i år 2030 vil der anslået kun være 5.000 heltidsbrug i Danmark og 7.200 deltidsbrug. Allerede nu er det vel rimeligt klart at kun de færreste bedrifter kan honorere alle de krav der stilles. Det kræver et vist volumen.  År 2030 er lige om lidt, så derfor har vi taget foreningens eksistens op til debat.

Til slut vil jeg sige tak til alle dem der har lavet et stykke arbejde for foreningen både med administration og ude i kredsene. Vi er jo alle frivillige.

Jeg kunne have omtalt meget andet i min beretning, men til forskel fra Statsminister Mette Frederiksen har jeg selv lavet beretningen og ikke betjent mig af kunstig intelligens og ikke haft en Chatbot GPT til hjælp.

Tak fordi I lyttede.

 

Referat af årsmødet i Vestsjællandskredsen lørdag den 3. juni 2023 på Saltoftehus

Dagsorden:

 1. Sang og velkomst:

Formand Gunhild Olesen Møller bød velkommen og foreslog at synge ”Vort land vil vi prise med klit og strand” af Kr. J. Højberg

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere:

Niels Erik Schultz-Petersen blev valgt til dirigent

Knud Erik Clausen og Anker Olsen blev valgt til stemmetællere

Indkaldelse til Årsmødet skal ske 2 mdr. før.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til Årsmødet var lovlig varslet. I blad nr. 475 var Årsmødet adviseret og i blad nr. 476 kom dagsordenen

 1. Formandens beretning:

Gunhild Møller Olsen kom vidt omkring med foreningen, landbruget, bladet ”Slægtsgården” og Foreningens fremtid. Beretningen sættes i bladet.

 1. Beretningen drøftes:

Ove Andersen Vestsjællandskredsen takker for beretningen. Fortæller hvor svært det har været at finde et hotel til afholdelse af årsmødet. Dyre hoteller.

Der var kritik af langsommelig udsendelse  af bladet af PostNord. Det sidste blad er modtaget af medlemmer fra 16. maj til 31. maj.

Beretning godtaget.

 1. Godkendelse af regnskab og budget:

Regnskabet udviser et underskud på 44.968,88 kr. her er et a conto-beløb på 66.930 kr. til Saltoftehus indkluderet, ellers kunne regnskabet have vist et overskud på 22.000 kr.

Inger Marie Wibholm synes at det er utroligt at foreningen kan driftes for de penge.

Regnskabet godkendt.

Budgettet viser et underskud på 56.000 kr. Budgettet er lagt efter bedste evne.

Forespørgsel om Bladkompagniet kan udbringe bladet billigere.

Jens Brogård Jensen Nordsjællandskredsen mener, at med den formue der er, kan foreningen holde til et underskud på 40-60.000 kr. 

Budgettet godkendt

 1. Indkomne forslag fra bestyrelsen.

Foreningens fremtid drøftes:

Formanden opfordrer til, at man kommer med meninger for foreningens fremtid. Formanden oplyser at alderen på redaktøren er 73 år, kassereren 73 år, medlemsadministrator er 82 år, næstformand 72 år og formanden 74 år.

Kommentarer:

Niels Erik Schultz-Petersen:  Slægtsgårdsbladet og Gunhilds leder holder foreningen i gang.

Christian Kirk Århuskredsen: Den fremskredne alder er ingen hindring for foreningen. Ungdomsforeningerne mangler ledere. Der bliver færre og færre landbrug.

Benedicte Knudsen Næstved: Lave mere reklame for os selv. Gøre klart hvad ens formål er. Gøre det interessant at være med i foreningen.

Jens B. Jensen: Det drejer sig om rettidig omhu.  Havde læst i de gamle blade og i Sønderborg var der 1380 medlemmer

Niels Erik Schultz-Petersen: Fortælle om vores forening i Landbrugsavisen.

Hans Jørgen Hansen Lolland/Falsterkreds: Vi har et overskud på 22.000 kr. Hvornår slutter vi? Plan: 2026? Ved 85 eller 90års jubilæum? Medlemmerne skal tilgodeses på en eller anden måde.

Inger Marie Wibholm: Bladet betyder rigtig meget. Der er 6 medlemmer på Bornholm. Mine 3 sønner og jeg bliver. Vi skal stride for foreningen. Vi skal bruge mere energi for at få vores budskab ud. Vi er ikke nok synlig i medierne.

Fmd. Gunhild Olesen Møller: Vi støtter allerede årsmødet. Skal vi støtte endnu mere? Et glas vin til aftensmåltiderne koster 95 kr. Det er besluttet at det giver foreningen i år. Det løber op i 7.500 kr. Der betales for de frivilliges deltagelse og formandens deltagelse i årsmødet. + der støttes med 5.000 kr. for at nedbringe udgiften til deltagelse i selve generalforsamlingen. Det eneste blad, som er interesseret i foreningen er Kristeligt Dagblad. Andre blade optager ikke væres stof.

Connie F. Neumann Kasserer: Kan vi blive ved med at skaffe frivillige (alder)? Steffen B. Juul: Medlemmernes gns. alder er måske 80 år og næste år er den 81 år. Foreningens fremtid afhænger meget af hvor længe redaktøren vil blive ved.

Torben Knudsen Sjælland Syd Kredsen: Har lagt eksemplarer af bladet hos Gefion. Der har ingen respons været.

Inger Marie Wibholm: Kan lokale foreninger bestå, hvis landsforeningen nedlægges?

Fmd. Gunhild Olesen Møller: Beslutning på bestyrelsesmødet om afstemning næste år. Det er forbundet med stor usikkerhed at ville bruge af formuen. Ingen ved om denne forening kukker om to eller om ti år. Det er det sidste årsmøde der afgør hvordan en eventuel formue skal anvendes. 

Knud Erik Clausen:  Foreslog 2 punkter hvert år til årsmødet. Afvikling eller fortsættelse. Vi er en god aldersgruppe.

 1. Valg af landsformand:

Gunhild Møller Olesen blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 1. Valg af revisorer:

Gunnar Hansen og Morten Lynggaard Pedersen blev genvalgt

 1. Mødested for årsmødet i 2024:

 Steffen Buch Juul Vejlekredsen: Vi afholder næste års årsmøde. Har fundet et sted på en højskole. Mulige emner: Grisegård med biogas, slægtsgård med planteavl, grisebørnehave, kvæggård, kunst i grusgrav, Vejle Ådal, gammel købmandsbutik og Nørup Kirke

 1.  Eventuelt:

Inger Marie Wibholm: Ros til formanden for at gøre så meget godt for økonomien og foreningen. Også ros til redaktør Ole G. Nielsen og bladet.

Hans Jørgen Hansen Lolland/Falster kreds: Vi vil gerne afholde årsmødet 2025. Har skaffet hotel m. 70 værelser.

Gunhild Olesen Møller Formand: Tak for god ledelse af årsmødet til dirigent Niels Erik Schultz-Petersen. Tak til Morten L. Pedersen for at referere. 15. juni 2023 er der deadline til bladet. Tak til alle for deltagelse i årsmødet. Tak for mit genvalg til formand.

 

Referat: Morten Lynggaard Pedersen

 

Dirigent: Niels Erik Schultz-Petersen

Dato for underskrift: 

 

 

Konstituerende møde i Dansk Slægtsgårdsforening den 3. juni 2023 på Saltoftehus

I umiddelbar forlængelse af årsmødets generalforsamlingen blev der som sædvanligt afholdt et konstituerende møde.

Af de tolv kredse var otte repræsenteret i mødet: Midtjysk Kreds, Vejle Kreds, Sønderjyllands Kreds ved en stedfortræder for formanden, Fyns Kredsen, Lolland/Falster Kreds, Sydsjællands Kredsen, Vestsjællandskredsen og Nordsjællandskredsen. 

Følgende kredse var fraværende: Vendsyssel Kreds. Himmerlands Kreds, Aarhus Kreds og Ringkøbing Kreds.

Gunhild Olesen Møller og netop genvalgt som landsformand blev valgt som ordstyrer.

Niels Ole Volhøj blev genvalgt som næstformand og Torben Knudsen blev genvalgt som menigt medlem af forretningsudvalget. Forretningsudvalget består af ovennævnte tre personer.

Herefter var der et punkt til behandling vedrørende udgivelsen af Slægtsgården, hvor alle udgivelser i det seneste år har været præget af forsinkelser. Redaktør Ole G. Nielsen blev bedt om at indlede og efterfølgende blev det besluttet at deadline for stof skal være 1½ måned før de aftalte udgivelsesdatoer som er 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september og 1. december.

Alle bedes respektere deadlines.

Referat: Gunhild Olesen Møller

 

ÅRSMØDE 2022

Beretning 28. maj 2022. Dansk Slægtsgårdsforening. Agerskov Kro. Fmd. Gunhild Olesen Møller

Det er jo ikke så lang tid siden jeg sidst aflagde beretning. Nærmere betegnet den 6. september 2021 i Vingsted Centret. Baggrunden var at selve generalforsamlingshandlingen var overtegnet med en lille halv snes deltagere på Bech Hotel i Tarm. Der var et mødeforbud på 50 personer den 29. maj 2021. Det var foreningen nødt til at reagere på. For alle der ønsker det, har ret til at deltage i en generalforsamling/her kalder vi det årsmøde. Som konsekvens blev der indbudt til et møde i Vingsted og den 6. september var der samlet 30 personer, heraf var de 25 stemmeberettigede. Vi er flere her i dag. Forlede gjorde jeg tallet op til 73 deltagere. Der er én stemme per medlemskab. Så dette tal kendes først når stemmesedlerne er udleveret.

På mødet den 6. september 2021 oplyste jeg at 667 havde betalt årskontingent til denne dato. Det blev også det endelige antal betalende i år 2021. Den 29. april i år gjorde vi i administrationen tallet op på betalende året til dato. Det var på 566. dvs. at der var 100 i restance. Siden har flere betalt, men vi har endnu ikke nået 600 betalende. Det er et meget stort arbejde at medlemsadministrator Inger Marie Wibholm udfører med at udsende rykkere. Langt fra alle er på e-mail kommunikation selv om det er seks år siden der blev besluttet i bestyrelsen. Det er kredsformændenes arbejde at indsamle e-mail. Nogle kredse har e-mail på alle medlemmer og har haft det i mange år.

  

I Vingsted håbede vi vel alle at vi havde lagt Corona bag os, men nej i løbet af efteråret fik vi igen forsamlingsforbud og det strakte sig til sidst i januar 2022. Det var en ny Coronavariant der huserede. Heldigvis var de fleste borgere vaccinerede og folk blev heller ikke så syge. Det er da klart at med op til 50.000 smittede per dag er der mennesker der ikke står det igennem. Forleden udtalte Statsminister Mette Frederiksen at vi kunne forvente igen at blive udsat for Corona til efteråret 2022 eftersom der var megen smitte ude i Verden. Vi får se.

 

Den 24. februar 2022 fik vi andet end Corona at tænke på. Den dag invaderede Rusland nabolandet Ukraine. Her godt tre måneder senere fortsætter krigen med uformindsket styrke. Den vestlige forsvarspagt NATO hjælper efter en noget tøvende start med våben og forsyninger. Krigen kan få katastrofale følger for Verdens fødevareforsyning eftersom både Rusland og Ukraine er storeksportører af hvede og madolier. Oveni alt dette tegner høsten på verdensplan ikke optimalt. Her i Danmark har vi fået meget lidt regn og afgrøderne tørster. Foråret har været tørt og det gælder ikke bare i Danmark, men stort set hele Europa.

I sidste uge var min mand og jeg i Norge og der var der knastørre marker og vandstanden var sunket så meget i floder og søer, så flodbunden var synlig. Det gør også at der ikke kan produceres ret megen strøm ved hjælp af vandkraft. Det er en giftig cocktail med knappe olieforsyninger og dyr naturgas. Sidstnævnte har de vestlige lande i stort omfang importeret fra Rusland, som nu drejer gashanerne. Vesteuropa har fået en brat opvågning, men heldigvis har der vist sig et sammenhold og en fælles holdning til de grusomheder vi hører om i pressen.

Med 6 millioner ukrainere på flugt eller internt fordrevne er der behov for massiv hjælp. Danmark har vel omtrentligt taget imod 25.000-30.000. Der var vel før krigen op mod 25.000 ansatte af ukrainsk herkomst beskæftiget i landbruget og industrien.

Situationen i Verden omkring os berører i høj grad landbruget ude på gårdene. Gødning er meget afhængig af energi og er blevet meget dyr at producere. Foderet er staget for husdyrproducenterne og nye kontrakter går kun en vej og det er stejlt stigende. El, olie, reservedele og prisen på arbejdskraft stiger. Afsætningspriserne på svinekøb dækker ikke udgifterne og mange vil stoppe produktionen i indeværende år. Der er også stillet krav om sanering for sygdommen PRRS i svinebesætninger, som mange får vanskeligt ved at opfylde. Ved en genopblussen af sygdommen er der stillet stramme sanktioner om træk i afregningspriserne på slagterierne i udsigt. Det vil ramme slagterierne og eksporten.  Med mælkepriserne og oksekød er det gået bedre. Det hørte vi ved besøget hos Asger Christensen i går. Afgrødepriserne har nået nogle højder vi ikke har set før og mange har allerede solgt avlen til høsten 2022 til meget høje priser. Ingen ved hvor det ender.

Der er en del politikere der mener at vi har alt for mange husdyr i Danmark, men landbrugseksporten er stadig i høj grad med til at finansiere velfærdssamfundet. De penge kommer til at mangle på bundlinjen. De samme politikere snakker meget om de ti naturnationalparker og her skal der netop gå store græssere og her mener man vel køer og heste. Ikke alle steder er folk begejstrede for disse naturnationalparker og folk er bekymrede for om det er trygt at færdes til cykel eller til fods.

 

Kredsene

Vi må jo sige at aktiviteten ude i kredsene har stået i Coronaens tegn de seneste par år. Det har ikke gavnet foreningen. Folk vil gerne deltage i arrangementer, hvis de føler det er betryggende. Dansk Slægtsgårdsforening er en decentral forening og det er i høj grad kresbestyrelsernes ansvar at der sker noget i kredsene. Det er stor forskel på aktiviteten og jeg kan da kun opfordre til at løfte dette ansvar. Suppler bestyrelserne med folk der har ideer til arrangementer. Få jeres arrangementer i bladet, så også nabokredsende kan få gavn af dem. Det vil være til gavn for alle. Nogle kredse bruger stort set ikke Slægtsgården til PR for arr.

Det er jo noget træls at høre fra Inger Marie Wibholm at folk vil melde sig ud fordi der ikke sker noget i deres lokale kreds. Det er jeg også blevet kontaktet om, men så har jeg opfordret til at tage kontakt til den lokale kredsformand, navnet står jo på side to i bladet Slægtsgården.

Der har været nogle udfordringer i de senere år med at kredsene, der har påtaget sig et værtskab for årsmødet. De har været alt for sent ude med at foreslå et mødested. Der har heller ikke været særlig stor lyst til at indhente alternative tilbud. Sidstnævnte er ret vigtigt for at få en pris frem der er til at betale. Både i Sjælland Syd og i Ringkøbing Kredsen var vi nødt til at flytte mødested grundet prisen. I år har problemet været at Sønderjyllandskredsen ikke havde en håndfast aftale med Agerskov Kro om et tilstrækkeligt antal værelser, men var nødt til at acceptere at supplere med værelser på Kirkeskovgaard.  Stort set den samme situation har der været i Vestsjællandskredsen som har påtaget sig at arrangere årsmødet i år 2023. Oprindeligt sammen med Nordsjællandskredsen, som så alligevel ikke ville være medarrangør.

Vestsjællandskredsen havde bragt et hotel i Røsnæs ind i billedet, men det blev droppet af praktiske grunde eftersom festmiddagen ikke kunne være på hotellet. Årsmødet bliver i stedet for på godset Saltoftehus i Svebølle. Her har de heller ikke et tilstrækkeligt antal værelser, men der skal bo deltagere andre steder. Som noget nyt blev vi pålagt at betale halvdelen af beløbet for hele årsmødet ved kontraktens indgåelse. Det beløb kunne foreningen heldigvis forudbetale. Saltoftehus samarbejder med et nabogods om værelser, men tilbyder ikke nogen kørselsordning.

Vedrørende årsmødet i 2024 har jeg for nylig været i kontakt med Vejle Kredsens formand Steffen Buch Juul og efter overvejelse vil kredsen påtage sig værtskabet i år 2024. Der er allerede kontakt til et overnatningssted. Det er rigtig godt og to år før er en passende tidshorisont.  Årsmødet i 2021 skulle jo have fundet sted i Vejle Kredsen, men blev aflyst grundet Corona. Så det er glædeligt at Vejle Kredsen igen vil påtage sig opgaven.

Efter årsmødet i Vingsted Centret afholdt hovedbestyrelsen et konstituerende møde og Niels Ole Volhøj blev genvalgt som næstformand og nyt forretningsudvalgsmedlem (FU) blev Jørgen Elholm, som senere blev ramt af sygdom og ønskede at udtræde af forretningsudvalget. I stedet deltog dengang næstformand Torben Knudsen i et FU-møde 22. februar og repræsenterede senere Sjælland Syd Kredsen i et hovedbestyrelsesmøde som blev afholdt på Fjelsted Skov Kro 23. marts. Vi var ikke så mange til dette bestyrelsesmøde eftersom Aarhus Kredsen og Vest- og Nordsjællands Kredsene var fraværende.

Vedr. Revision: Revisor Harly Nielsen fra Vestsjællandskredsen var blevet syg og kunne ikke påtage sig at revidere årsregnskabet. Eftersom kasserer Connie Neumann bor på Fyn henvendte FU sig til Fyns Kredsen og herfra påtog kredsbestyrelsesmedlem Gunnar Hansen at hjælpe i situationen. Så det er et nyt navn der står på regnskabet.

 

Det bliver sjældnere og sjældnere at en slægtsgård går i arv. Det afspejler sig også i vores medlemsregister. Min hjemlige kreds har for nylig besøgt gården Karlslyst ved Tjele. Gården blev solgt fra Tjele Gods for 100 år siden. Så foreningen var inviteret i anledning af at slægten havde 100- års jubilæum på gården. Det er nu fjerde generation, Allan Wieck-Hansen, der står som ejer. Det er dog tredje generation Kate og Bo Wieck-Hansen der bor på selve gården. Kate har været udearbejdende og er uddannet kemiingeniør. Familien havde lavet en fotoserie af ejerne gennem tiderne og gårdens historie blev fortalt med lune og flot garneret af mange billeder. Ejerne havde foruden solide landbrugsuddannelser mange andre erfaringer og kompetencer i bagagen. Det var en god aften med 30 deltagere og en nybagt slægtsgårdsejer, der dog bor på en nærliggende gård med sin kæreste. Hovedproduktionen på gården er opfedning af kyllinger, men suppleret med mange andre ting og en intension om at åbne gården for folk udefra. Det var et godt eksempel på en slægtsgård, der er ejerskiftet indenfor familien.

 

Nu er tiden kommet til at sige tak til dem der får denne forening til at fungere. Slægtsgården er udkommet fem gange i år 2021 og det er også hensigten i år 2022. Tak til redaktør Ole G. Nielsen for arbejdet med Slægtsgården.

Der er ikke indkommet forslag til behandling så der har ikke været noget at bringe i det blad der udkom op til den 1. maj 2022.

Tak til Inger Marie Wibholm for arbejdet med medlemskartoteket. Du er god til at tage en snak med vores medlemmer. Du er også hurtig til at svare hvis der er noget jeg skal have afklaret.

Tak til kasserer Connie Neumann. Du udfører et fint stykke arbejde og har et godt overblik over tingene. Som sædvanligt har det været ret hektisk her op til årsmødet med ændringer og afbud.

Tak til hovedbestyrelsesmedlemmerne og de lokale kresbestyrelser. En særlig tak til næstformand Niels Ole Volhøj. Du er en god sparringspartner.

Tak til Harry Jensen fra Ringkøbing Kredsen for et godt årsmøde i 2021.

Tak til Paul Henrik Hansen fra Sønderjyllandskredsen. Ligeledes en særlig tak til Anker Lund, som jeg især har samarbejdet med om årsprogrammet. Ligeledes tak til Anker Olesen og Niels Erik Schultz-Petersen som var med i det indledende møde med kredsen, hvor vi aftalte de store linjer.

Tak til medlemmerne fordi I har gentegnet jer. Tak til jer der er mødt op her i dag.

Tak for ordet.

Gunhild Olesen Møller

Årsmødet 27.–29. maj 2022 – beskrivelse:

Dansk Slægtsgårdsforenings årsmøde på og omkring Agerskov Kro blev en stor succes. Sønderjyllandskredsen var indbyder, og kredsbestyrelsen – med formand Paul Henrik Hansen i spidsen – havde gjort deres forarbejde godt.

Fredagen

Forturen fra Sjælland med opsamling på Fyn bød på to gode oplevelser.

Først et besøg på Clay – Keramikmuseum Danmark ved Middelfart, hvor man både kunne beundre porcelæn gennem flere hundrede år til nutidigt pottemageri. I Museets café klarede vi også frokosten.

Det andet besøg var Nørupgård ved Jordrup, hos gårdejer Asger Christensen. Asger Christensen, der er medlem af Europaparlamentet, og han fortalte levende om sit landbrug, der omfatter 440 ha og 645 malkekøer. Asger Christensen sagde, at som medlem af Europaparlamentet var han for lidt hjemme til at følge driften, så hans søn, Peter Schelde, er driftsleder og står for at overtage slægtsgården.

Til afslutning fortalte Asger Christensen om et nyligt aflagt besøg i Ukraine, da han ved selvsyn ville samle viden om situation. Det var en meget gribende skildring af situationen.

Efter landsformand, Gunhild Olesen Møllers tak forlod vi Nørupgård, og søgte til vort herberg i Agerskov.

Efter middagen fortalte kunsthistoriker, cand.mag. Bente Schultz-Petersen om Christiansfeld. Udgangspunktet var, at Christiansfeld i 2015 kom på Unescos liste over umistelig kulturarv.

Bente Schultz-Petersen forklarede, at når byen er kommet på Unescos liste over verdensarv, kan man søge penge i hele verden, men Unesco kontrollerer at byen holder sit niveau og holdes vedlige.

Derefter fulgte en redegørelse for Herrnhuterne, som grundlagde Christiansfeld. Det er en luthersk-evangelisk tro, som gjorde meget for missionen på Grønland, Trankebar og de vestindiske øer.

På Grønland var der brødremenigheder fra 1733 til 1900.

Herrnhuterne købte – med kong Christian den Syvendes billigelse – herresædet Tyrstrupgård og opførte byen Christiansfeld på dens mark. Det første hus blev opført i 1773.

For medlemmer af Brødremenigheden, gælder det om i alle situationer at gøre sit bedste.

I Christiansfeld lever endnu 150 medlemmer af Brødremenigheden og der er 450 medlemmer i hele landet. I alt er der på verdensplan 1.300.000 Herrnhuter.

Foredraget om Christiansfeld og Brødremenigheden var en fantastiske afslutning på dagen.

Lørdagen

Lørdag formiddag samledes de fleste af årsmødedeltagerne i bussen fra Sjælland, hvor Anker Lund fortalte. Anker Lund har drevet i større landbrug i Skodborg, og derfor er han en stsor kender af sin egn. Anker Lunds fortælleevne og -glæde begrunder, hvorfor det er nyttigt at lade sig befordre i fællesskab, hvor vi bliver oplyst om det vi ser.

Vi nåede frem til Enggården i Hjemsted, hvor Wilma og Marcel van den Hengel har drevet landbrug siden 1993. De etablerede sig med 35 ha og 60 køer. Nu er der 385 ha og 380køer. Vi så os om i stalde og maskinhal. Besøget sluttede i haven, hvor vi kunne beundre det smukke stuehus i vestslesvigsk stil.

På Enggården sluttede Christian Lorenzen sig til os, og i bussen fortalte han om marskegnen, ikke mindst om renoveringen af Ballum Østerende. Christian Lorenzen var før generationsskiftet ejer af Klægager, og hans gård blev også ført tilbage til det oprindelige. Derfor blev den i 2017 kåret som Danmarks smukkeste bondegård.

På Klægager stod frokosten klar. Ruth Lorenzen forklarede, at hun serverede: Tre små landgangsbrød fra Digebageren i Højer med egnsspecialiteter:

Fisk: Rømørejer, Fanølaks og rilette af bakskuld.

Pålæg: Lammespegepølse, Marskland Spegeskinke og den gode leverpostej fra Højer.

Ost: Brie og Kornblomst fra Jernved, Goudan fra Naturmælk.

Pynt: bl.a. syltede rødløg, kvædemarmelade, naturgrønt.

Så fortalte Christian Lorenzen mere om Klægager, og vi gik rundt i gården, hvor der er kursuslokaler, festlokaler og ikke mindst værelser og stuer, så man overnatte på gården med B&B, eller som de siger på Klægager med ”dyne og davre”.

Midt på eftermiddagen kom til Agerskov kro, hvor eftermiddagskaffen ventede. Derefter afholdtes generalforsamlingen, som er omtalt nedenfor.

Der blev tid til at klæde om til aftenfesten.

Søndagen

Efter gammel skik begyndte søndagen med kirkegang, og gudstjenesten var henlagt til Bovlund frimenighedskirke, hvor frimenighedspræst Steen Kaalø prædikede. Det var en oplevelse at høre en af vor egen tids fremmeste salmedigtere.

Turen fortsatte – med Anker Lund for vejleder – til Branderup mejeri, der er en del af ARLA, og formanden for ARLA, Jan Toft Nørgaard fortalte.

Næste oplevelse var et afvandingsprojekt i Skodborg. Ved regnvejr løb vandet fra gården Skatkjærs have ud på vejene i byen. Nu har kommunen i samarbejde med ejeren af Skatkjær, Christian Schmidt Lund, lavet et afvandringsprojekt. Christian Schmidt Lund, søn af Anker Lund, fortalte og selskabet gik over marken til haven, hvor det blev foreviget foran hovedbygningen.

Christian Lunds landbrug er omfattende med 550 ha og 550 køer.

Christian Lund er formand for Sønderjysk Landboforening og for Landbrug og Fødevarer Kvæg. Han er medlem af primærbestyrelsen for Landbrug og Fødevarer.

Årsmødeudflugten sluttede på Bennetgård i Københoved. Her blev vi vist ind i stuerne, og bestyrer Lola Leceus Larsen bød velkommen og orienterede om frokosten. Hun sagde at Bennetgård er et historisk sted, hvor man kan købe kaffe, hvis man vil høre om gårdens historie i den nationale kamp fra 1864 til 1920. Men i dagens anledning serveredes nogle landgangsbrød, som var en udmærket frokost. Under kaffen fortalte Lola Leceus om gårdens historie.

Det var en særlig oplevelse at sidde i gårdens store samlingssal, hvor der ikke var vinduer i den side, der vender ud til gaden. Gendarmerne skulle ikke se noget.

Det var blevet tid til afslutning, og vor landsformand, Gunhild Olesen Møller, kunne takke Lola Leceus for gæstfrihed og foredrag, hun takkede Sønderjyllandskredsens bestyrelse for et stort og godt arbejde, og ønskede på gensyn næste år i Kalundborg.

Referat af konstituerende møde, 28. maj 2022:

Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Slægtsgårdsforening i umiddelbar forlængelse af årsmødet/generalforsamlingshandlingen lørdag den 28. maj 2022 på Agerskov Kro. Sted: Hovedgaden 3. 6534 Agerskov.

Konstituerende møde i Dansk Slægtsgårdsforening.

Tilstede: Formand og Midtjysk Kreds: Gunhild Olesen Møller, Vendsyssel Kreds: Niels Ole Volhøj, Nordsjælland: Afbud fra Jens Brogaaard Jensen, Vestsjællands Kreds: Karen Andersen, Sydsjællands Kreds: Torben Knudsen, Lolland/Falster kreds: Afbud fra Hans Jørgen Hansen og i stedet deltog Hanne R. Clausen, Fyns Kreds: Peter Højte Hansen, Sønderjyllands Kreds: Paul Henrik Hansen, Ringkøbing Kreds: Afbud fra Harry Jensen og i stedet deltog J. Ulrik Tarpgaard, Vejle Kreds: Steffen Buch Juul, Aarhus Kreds: Vibeke Binnerup, Himmerlands Kreds: Mads P. Christensen.

Gunhild Olesen Møller var netop i årsmødet blevet genvalgt som landsformand.

Niels Ole Volhøj fra Vendsyssel Kreds blev genvalgt som næstformand. Torben Knudsen fra Sydsjælland Kreds blev nyvalgt som forretningsudvalgsmedlem.

27-29. maj 2022 på Agerskov Kro

PROGRAM:

Årsmøde i Dansk Slægtsgårdsforening         
27-29. maj 2022        
Agerskov Kro. Hovedgaden 3. 6354        
         
  Fredag den 27. maj. Fortur      
Kl. 08.00 Afgang m. bus fra Rosengård. Kirkevej 26      
  Kværkeby. 4100 Ringsted.      
Kl. 10.30 Opsamling på Fyn efter aftale       
  VELAS Damsbrovej 11. 5492 Vissenbjerg      
Kl. 11.00 Ankomst til CLAY Keramikmuseum Danmark      
  Kongebrovej 42. 5500 Middelfart      
  Der serveres sandwich og øl/vand i cafeen      
Kl. 14.00 Besøg på slægtsgården Nørupgård      
  Inge og MEP Asger Christensen tager imod      
   Fynslundvej 59. 6064 Jordrup      
  Indtjekning fra kl. 15.00       
  Udtjekning fra kl. 10.00 på afrejsedagen      
Kl. 17.00 Ankomst til Agerskov Kro. Indkvartering      
  Indkvartering Kirkeskovgaard      
Kl. 18.30 Spisning af to retter og senere kaffe m. småkager      
  Drikkevarer er for egen regning      
Kl. 20.00 Indlæg af Bente Schultz-Petersen      
  Christiansfeld og herrnhuterne      
  Kroen afhenter og bringer til overnatninsstederne      
         
  Lørdag den 28. maj      
Kl. 09.00 Afgang fra Agerskov Kro      
Kl. 09.45 Ankomst til Enggården i Hjemsted      
  Besøg hos Wilma og Marcel van den Henkel      
  Hjemstedvej 33. 6780 Skærbæk      
Kl. 11.00 Marsk Tower – Marsktårnet       
  Hjemstedvej 60. 6780 Skærbæk      
  Kort  indlæg v. Christian Lorentzen (ejer af Klægager)      
  om Ballum og Klægager      
  Turen går forbi de nyrenoverede sommerhuse       
  bekostet af A.P. Møller og Hustru Chastines       
  Fond til Almene Formål      
Kl. 12.30 Ankomst til slægtsgården “Klægager” i Ballum      
  Østerende 13. 6261 Bredebro      
  Den gamle digegreves gård      
  Kåret i 2017 som Danmarks smukkeste bondegård      
  Let frokost m. egnsretter incl. 1 øl/vand.      
  Christian Lorentzen fortæller om Klægagers historie      
Kl. 15.00 Årsmøde på Agerskov Kro. Kaffe og lagkage.m.m      
Kl. 15.45 Årsmødet åbnes officielt      
  Kortindlæg om Branderup Mejeri      
Kl. 19.00 Festmiddag m. tre retter. Inc. 1 glas skænket hvidvin      
  Kaffe og kage. Øvrige drikkevarer er for egen regning      
  Festtale v. provst Peter Ole Finnemann Viuf fra Askov      
  Musik v. Ida Dall. Fællessange fra sangblad      
  Aftenen slutter kl. 23.00. Der er ikke dans      
         
  Søndag den 29. maj      
Kl. 08.40 Afgang fra Agerskov Kro      
Kl. 09.00  Andagt i Bovlund frimeninghedskirke      
  V. pastor Sten Kaalø       
  Bjergevej 23. 6535 Branderup J.      
  Herefter kort fortælling om kirken      
Kl. 10.00 Besøg på Branderup Majeri. En ARLA afd.      
  Engdraget 4. 6535 Branderup j.      
  Indlæg v. formand for ARLA Jan Toft Nørgaard      
  Info. Om afvandingsprojekt. Slægtsgårdsejer Christian Lund      
  Sønderbygård og Skatkjær      
Ca. 11.15 Mødested: Skodborg Søndergade 50 C.  6630 Rødding      
Kl. 12.00 Ankomst til Bennetgård Københoved      
  Frokost. Kaffe m. lagkage. Incl. 1 øl/vand      
  Bestyrer Lola Leceus Larsen vil fortælle stedes historie      
  Skravevej 5. 6630 Rødding      
Kl. 14.30  Årsmødet slutter      

GENERALFORSAMLING 2021

Referat af generalforsamling 2021:

REFERAT2021

ÅRSMØDE 2021

Årsmødet

Vi ser alle frem til Slægtsgårdsforeningens årsmøde. Her træffer vi de interessante og hyggelige mennesker, som vi ikke har talt med siden sidst afholdte årsmøde. Og sådan var det også i år, trods regeringens indskrænkninger i friheden til at samles, så der ikke kunne afholdes generalforsamling, fik havde vi et meget vellykket årsmøde.

Harry Jensen og han bestyrelse i Ringkøbingkredsen havde tilrettelagt et overmåde interessant program, der samlede sig om de store arealer, som var blevet ændret til landbrugsjord og nu ”ført tilbage”.

Da de første samledes til formiddagskaffen på Harridslevgård var stemningen allerede høj, som ved en familiefest.

I år var der ingen generalforsamling at samles om, men gensynsglæden og Ringkøbingkredsens gode program bar hele arrangementet.

 

Fredag

Fredag morgen begav en gruppe sig ud fra Rosengaard ved Ringsted. Undervejs samledes tre deltage op og vi kom til Harridslevgård nær Bogense. Her sluttede sig 12 deltagere til, bl. a. Dansk Slægtsgårdsforenings landsformand, fru Gunhild Olesen Møller. Vi begyndte slotsbesøget med formiddagskaffe og kage. Derefter fulgte en omvisning i renaissanceslottet, der er et privat hjem. Og så nød vi en let frokost.

Turen fortsatte til Engmarkgård ved Give, som ejes af Tina og Martin Tving Bruun. Det er hendes hjem, og da de unge mennesker havde meget travlt, var det hendes forældre, Birgit og Jens Erik Therkildsen, som tog imod, serverede eftermiddagskaffen, fortalte og viste rundt. Tilbage på gårdspladsen fortalte Birgit Therkildsen om deres isproduktion. Vi sluttede med en smagsprøve på is lavet af fløde fra egne køer tilsat frugt fra egen have. Isen forhandles få steder, bl. a. på Samsø, og ellers er det i gårdens butik.

Tina Tving Bruun har foruden produktionen af is, også et cateringfirma, hvor hun leverer mad ud. Den dag, da vi besøgte gården, havde hun haft en leverance til frokost og var i gang med middagen til et fødselsdagsselskab.

 

Vi kom til hotellet i Tarm, indlogerede os og fandt spisestuen. Efter middagen fortalte Harry Jensen, formand for Ringkøbingkredsen og mangeårigt medlem af amtsråd og regionsråd, om egnen og dens landbrug. Ringkøbing Fjord var tidligere en havbugt, men øer og strøm skabte Holmslands klit. Nu er Ringkøbing Fjord ved at være fyldt op af materialer som bl. a. Skjern Å leder ud.

Der var flere landvindingsprojekter, ikke mindst Skjern Å projektet og Filsø. Det var en tid, da der manglede fødevarer. Nu er Filsø blevet sø igen og Skjern Å siges at være genoprettet. Harry Jensen forklarede, at man ikke kan genoprette naturen, den har sit eget løb, men takket være kunstgødning, planteværn og kunstvanding har landbruget skabt en produktion, så de store arealer, som er taget ud af drift, ikke har betydning for produktionens størrelse. Militæret har overtaget store arealer, turismen har også bredt sig meget, og de to erhverv har godt og vel overtaget beskæftigelsen.

Om 100 år vil Ringkøbing Fjord være fyldt op, og Skjern Å så sandet til, at de lave dele af Tarm og Skjern vil stå under vand. Det er naturens gang og den kan ikke ændres ved naturgenopretning!

 

Jens Ulrik Tarpgaard fortalte om sin slægtsgård i Vedersø med 300 malkekøer og om sit landbrug i Estland med 2000 ha og 1200 malkekøer.

Disse to indlæg var meget væsentlige for forståelsen af de næste to dages udflugter.

 

Lørdag

Dagen begyndte med besøg på slægtsgården Hybenvang hos Birgitte Winding, der serverede formiddagskaffe i lystfiskernes opholdsstue. Efter landsformanden, fru Gunhild Olesen Møllers formelle velkomst til årsmødet, fortalte Birgitte Winding om gården, slægten samt de to nye tiltag: fiskesøen og distelleriet i den gamle staldlænge. Birgitte Winding fortalte om sin glæde ved at være flyttet fra storbyen til Hybenvang, hvor hun bor midt i den prægtige natur.

Efter et kik ud på fiskesøen og dens omgivelser fortsatte vi til Lowland destilleri, hvor Anders Juhl Hansen fortalte om produktionen af snaps og gin. Det var et eksempel på udnyttelse af en ikke tidssvarende landbrugsbygning.

 

Vi fortsatte turen i livsnydelsens tegn til Lowlands nabo Stauning Whisky, og blev bænket i deres gæstestue og fik af en guide en længere forklaring om, at 9 venner i 2005 havde fundet på at lave en god whisky. Så gik vi igennem hele fabrikken og samledes i gæstestuen, hvor der var mulighed for at købe en smagsprøve. Derefter var der sandwich.

 

Næste besøg var Strædegård, som Harry Jensen i 1998 afstod til sønnen Peter Stræde Jensen, der blev 7. generation. Vi hørte om fremavlen af kartofler, om fik den store nyhed, at Peter Stræde Jensen havde solgt gårdens bygninger og agerjord til en lokal landmand, der ville fortsætte kartoffelforædlingen. Peter Stræde har en ejendom ved siden af, beholdt skov og eng til jagt og vil fortsætte som vurderingsinspektør in DLR.

 

Fra Strædegård skulle vi være kørt til hotellet og vente en time på eftermiddagskaffen. I bussen fra Sjælland fandt man ud af, at vi kunne bruge tiden bedre ved at køre en tur rundt om Ringkøbing Fjord og nyde et for øboerne sjældent landskab. En smuk tur begunstiget af et godt vejr. Tilbage på hotellet var en halv time til eftermiddagskaffen, og så skulle vi have et foredrag i stedet for årsmødet, der var coronarestriktionsramt.

Fhv. museumsdirektør, mag.scient. Kim Clausen talte om ”Slægtsgårde – brud eller kontinuitet”. Magister Clausen har som antropolog beskæftiget sig med landskaber, bygninger og mennesker, og han sammenfattede sit indlæg med, at slægtsgårdenes familier har ansvar overfor slægtens gårde, de har stedsbevidsthed, de har en rolle i lokalsamfundet og skaber en kulturel identitet.

Derefter fulgte to fortællinger om landbrug og familie i Makedonien og Island.

 

Efter magisterens festforelæsning tog landsformanden, fru Gunhild Olesen Møller ordet. Der skulle ikke holdes generalforsamling, men hun ville sige noget om foreningen.

Landsformanden indledte med at mindes Henning Hansen, foreningens tidligere webmaster og meget andet, som døde den 18. april.

Derefter fulgte en orientering om foreningens tilstand.

 

Efter en pause samledes vi til festmiddag. Da årsmødet var alternativt, var festaftenen det også. Der var ikke nogen festtale, til gengæld havde Jens Ulrik Tarpgaard skaffet en fantastisk underholdning. En af hans tidligere medarbejdere, Anders Krogsgaard, der nu er agrarøkonom og arbejder på Fyn, fandt under sit ophold på Silkeborg Højskole en pige ved navn Karen Louise Clausen, der nu underviser på en efterskole på Fyn. De er begge musikalske, spiller klaver og synger, og de stod for underholdningen, hvor de fortalte om sange i højskolesangbogen for derefter at lede fællessangen. De unge mennesker havde i covidtiden lavet sådan underholdning virtuelt, men det var første gang de optrådte for et levende publikum, og de gjorde deres arbejde rigtig godt.

Anders Krogsgaard er selv fra en slægtsgård, og i blad 469 bringes en artikel om hans hjem og familien.

 

Søndagen

Under normale omstændigheder indledes søndagens udflugten med gudstjeneste i en interessant kirke. I år samledes vi i Ribe Stifts mindste kirke, Børsmose Kirke, der blev opført i 1902. Regeringens forsamlingsregler forhindrede os i den traditionelle gudstjeneste. I stedet holdt sognepræst Mette Frydendahl Tarbensen et meget interessant foredrag om kirken og egnen.

Børsmose var en landsby, som indgik det militære skyde- og øvelsesterræn i 1967, og for lokalbefolkningen var ekspropriationen af ”Eventyrets Land” værre end vore dages minkskandale.

Det er aftalt om, at militæret forholder sig passivt, når der er gudstjenester i kirken.

Der er en lille lokal menighed, og de benytter stadig kirkegårde, som er kategoriseret som hedekirkegård, og så må kirken være oasen, som præsten forklarede.

Nu er man faktisk glade for den militære overtagelse, for der er ingen sommerhuse, men uforfalsket natur.

Præsten sluttede sit imponerende foredrag med en lille historie om en lokal, der var blevet antastet et sted, hvor der ikke var offentlig adgang, og han sagde bare, at han ikke var en af de tre T-er. (Han var hverken turist, tysker eller tilflytter.)

 

Fra Børsmose kirke kørte vil til Filsø, og kikkede ud over den retablerede sø. Da foreningen for år tilbage havde årsmøde på egnen, så vi den opdyrkede sø så som en stor kartoffelmark. Harry Jensen fortalte om søens genskabelse.

Næste stop var ved Nordladen i Værnengene. Her fortalte Niels Jørgen Madsen og ”Hyrden” – dvs. opsynsmanden – om det særegne område, der blev skabt til værn mod sandet, og som nu tjener to formål, til afgræsning for kreaturer og til rasteplads for trækfugle. (Her serverede værtskredsen øl og vand.)

 

Vi fortsatte til Lønborggård, der tidligere var den største herregård i Vestjylland. Jorden blev brugt til omlægningen af Skjern Å i miljøminister Svend Aukens tid, og avlsbygningerne er indrettet til kursusejendom. Her samledes vi et spiselokale, og nød frokosten. Fhv. museumsdirektør Kim Clausen fortalte efter frokosten om gården, dens ejere og drift. Takket være Skjern Å var laksefangsten en tid gårdens største indtægt.

 

Det var blevet tid til at landsformanden kunne takke Ringkøbingkredsen for et godt tilrettelagt og vel afviklet årsmøde. Og så ses vi til et ekstraordinært medlemsmøde med generalforsamling, når det bliver tilladt, og elles bliver det årsmøde 2022, der afholdes på Agerskov Kro i dagene 27.-29. maj.

 

ÅRSMØDE 2020 (aflyst grundet Covid-19)

 

ÅRSMØDE 2019

Den 24.-26. maj 2019

På hotel Comwell, Rebild – Se referat her

Årsmødet 2019

Slægtsgårdsforeningens årsmøde i Himmerland blev en succes for værtskredsen. Kredsformand Mads P. Christensen og hans bestyrelse havde tilrettelagt et meget interessant program for udflugterne lørdag og søndag.

Det hele tog sin begyndelse fredag morgen på Midtsjælland, da 25 medlemmer samledes i en bus på den traditionelle fortur, som er afviklet siden 1989. Efter opsamling af 6 medlemmer i Vissenbjerg og tid til formiddagskaffen ved Middelfart, kom vi til Lyngbygård Golfcenter, hvor restauranten ventede os med en let frokost. Ved goldcenteret sluttede enkelte medlemmer sig til os. Efter frokosten kom godsejer Niels Jørgen Bønløkke for at lægge op til besøget på Lyngbygård, og nu sluttede selveste landsformanden, fru Gunhild Olesen Møller med ægtefælle, Egon F. Møller, sig til selskabet.

Vi gik fra golfrestauranten gennem Lyngbygårds have, hvor godsejere fortalte om gården, hovedbygning og enkelte træer. Vi fortsatte om på gårdspladsen og gik ind i hallen, hvorfra vi gik gennem de smukke stuer, og godsejeren havde meget at fortælle. Ude igen søgte i mod bussen og kørte 1½ km til godsets nye avlsgård, hvor vi hørte om landbruget og så maskinparken.

Efter dette på alle måder meget interessante besøg kørte vi til Lundbysamlingen. Her blev vi modtaget af Leo Christensen, der har skabt den historiske udstilling om træfningen 3. juli 1864 og er dens leder. Leo Christensen fortalte meget engageret om træfningen mellem de danske og preussiske soldater. Træfningen fandt sted på en mark, der hører til hans gård.

Leo Christensen fik hjælp til omvisningen af sin faste medarbejder, Rikke Mikkelsen, som førte gæsterne fra samlingen til højen med mindesmærket, og undervejs udpegede stederne for træfningen. 

Vi havde den glæde, at formanden for Himmerlandskredsen, Mads P. Christensen, var tilstede og på den måde bød velkommen til Himmerland.

Det var blevet tid til at søge mod vort herberg, og chaufføren, Michael, havde valgt en smuk tur gennem Rebild Bakker, som blev en behagelig afslutning på dagens oplevelser.

Lørdag

Vi begyndte dagen med besøg på Lille Vildmosecenteret, hvor vi ved Brandvagttårnet blev modtaget af naturvejleder Michael Enggaard. Fra Brandvagttårnets top hørte vi om netop brandvagten i mosen. Han fortalte derefter om mosens opståen, udnyttelse og retablering. Det blev et meget interessant foredrag om naturen på dette sted. Således rustede fortsatte vi til selve centeret, så os omkring og nød en let frokost.

 Efter den både interessante og behagelige oplevelse forlod vi Lille Vildmosecenteret og kørte til herregården Gammel Wiffertsholm. Her blev vi modtaget af godsejerparret Tine og Flemming Lindegaard.

Vi samledes foran den enestående hovedbygning og godsejeren fortalte om hovedbygningen, ejerne gennem et halvt årtusind, og om hans slægt gennem 6 generationer samt om landbruget. Alle bemærkede den entusiasme Flemming Lindegaard har for sin gård og sit erhverv. Besøget sluttede med et kik på den gamle vandmølle. 

Det var tid til at finde hotellet, hvor eftermiddagskaffen skulle være parat. Da der ikke er noget positivt at fremhæve om dette traktement, lades det ubeskrevet. 

Vi samledes i det hotellet kalder ”Det lille auditorium” for at afholde generalforsamlingen.

Da foreningen i 1992 også afholdt årsmødet i Himmerland og benyttede samme hotel, benyttede vi det store auditorium.

Beretninger og referat fra generalforsamlingen ses nedenfor.

Lørdag aften samledes godt et halvt hundrede medlemmer til festaften. Der serveredes en delikat middag med vine. Undervejs holdt tidligere forstander for Nordjyllands Landbrugsskole, Niels Quist-Jensen festtalen, der tog udgangspunkt i Jens Smerup Sørensens sang ”Jeg ejer både mark og eng”. 

Søndag

Søndagen begyndte i Skørping Nykirke med morgenandagt. Gudstjenesten var tilrettelagt for os, da sognet havde et andet program for dagen. Det blev en helt særlig oplevelse, hvor pastor emer. Ingeborg Bruun Sebbelin, tidligere Øster Hornum sogn, tog udgangspunkt i kirkens store glasmaleri ”Livets landskab”.. Vi fik forklaret maleriets symbolik og vi sang den salme, som Lisbeth Smedegaard Andersen i 2015 skrev til glasmaleriet, og som kirkens organist Per Bach har sat i musik. 

Det blev en på alle måder stor og betagende oplevelse.

Vi fortsatte til Mysagergård, blev modtaget af Kirsten og Bjørn Borup. I haven ventede en forfriskning og derefter gav Bjørn Borup en god orientering om gården. Efter at have set os om, gik turen til Lundbæk. Den gamle herregård har siden 1947 været hjemsted for Nordjyllands landbrugsskole, og her tog forstander Erik Poulstrup imod. Vi så os om i skolebygningen, hørte om stedet og fortsatte til hovedbygningen, hvor vi oplevede for stilfulde hall, det helt særlige trapperum og den store sal. 

Forstander Erik Poulstrup sagde i forbindelse med orientering om landbrugsskolen, at vi uddanner for få. Landbrugsskolernes kunder er landbruget, som man uddanner elever til. 30-40 % af eleverne er fra landbruget, men uanset rekrutteringen, mangler der uddannede landmænd.

Vi sluttede i skolens spisestue, hvor der ventede en glimrende frokost samt kaffe og kage.

Her kunne kredsformand Mads P. Christensen og landsformand Gunhild Olesen Møller takke af, og det var tid at finde hjemad.

Mads P. Christensen og hans bestyrelse kan glæde sig over, at de havde truffet nogle gode valg og årsmødet i Himmerland vil blive husket som indholdsrigt og fornøjeligt.