Mødekalender

SLÆGTSGÅRDSFORENINGENS AKTIVITETER

Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds eller en anden kreds.

BORNHOLMSKREDSEN

SØNDERJYLLANDSKREDSEN

Besøg på Klægager. Østergade 13. 6291 Bredebro.

Det er den nye Sønderjyllands Kreds første arrangement.

Mandag den 20. maj kl. 19.00. Klægager ejes af Ruth og Christian Lorentzen, sidstnævnte vil vise rundt og fortælle om gården og hele den skønne egn med tidevandet.

Klægager er den gamle digegreves gård i Ballum. Den blev i 2017 udpeget af bygningskulturstyrelsen i Danmark ud af 15 kandidater som nummer 1 til Danmarks smukkeste bondegård. Der har boet marskbønder siden 1857.

Fmd. Paul Henrik Hansen. Alslev. Tlf. 51 782 725

FYNSKREDSEN

Den 25. marts har Slægtsgårdsforeningen Fyn besøg på Dalum Landbrugsskole kl. 14.00 – Landbrugsvej 65, 5260 Odense.

Dagen starter ved det nye Innovationshus med rundvisning ved forstander Jens Kruse. Derefter kaffe, efter kaffen foredrag: Fra fæstebonde til farmer- en landbofamilies historie 1800-2000 v/ Jens Simonsen. Han fortæller om flere interessante personligheder og organisationsfolk, der gives indblik i deres stamfædres liv og tid. Jens fortæller om sin egen tid som landmand, vurderingschef og landbrugsformand m.v.

Vi slutter dagen med Generalforsamling i Slægtsgårdsforeningen Fyn. Pris 120,00kr.

Tilmelding senest den 18. marts til finn.bang.olsen@get2net.dk eller 51700608

Læs mere her: Møde Slægtsgårdsforening Odense 2019

HIMMERLANDSKREDSEN

LOLLAND/FALSTER KREDS

Indbyder til årsmøde onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00 på Næsgård Efterskole, Bringserevej 2, 4850 Stubbekøbing.

Før årsmødet vil forstander Anders Bøje Jørgensen fortælle om efterskolen fra Nørre Ørslev til Næsgård (et stort skridt til nye tider og omgivelser).
Vi ser frem til en god aften, og mange af vores medlemmer har enten været på Nørre Ørslev efterskole eller på Næsgård agerbrugsskole.
Der er lavet en mindestue på Næsgård, som fortæller udviklingen af efterskolen.

Næsgård efterskole er vært ved en kop kaffe og kage.
Tilmelding inden 15. februar.

Se invitation her

MIDTJYSK KREDS

Besøg på Maltfabrikken Fuglsang i Thisted

Onsdag den 3. april 2019 kl. 18.30 er Midtjysk Kreds inviteret til at besøge Maltfabrikken Fuglsang i Thisted. Fabrikken går også under et andet navn nemlig Dragsbæk Maltfabrik. Familiebryggeriet Fuglsang blev grundlagt i Haderslev og har siden 1865 fremstillet godt sønderjysk øl. Det er Danmarks
ældste familieejede bryggeri. Det er grundlægger Søren Christian Fuglsangs tiptipoldebørn der driver bryggeriet og maltfabrikken. Det er ikke mange industrivirksomheder hvor slægten har bevaret ejerskabet i så mange generationer. Virksomheden er nu delt op i to selvstændige aktieselskaber.
Maltfabrikken er for øvrigt en af de få uafhængige maltfabrikker i Europa.
Danske landbrug leverer byg til maltfabrikken, så her er en god lejlighed til at sætte sig ind i en af landbrugets mange nicheproduktioner. Fabrikschef Søren Larsen vil vise rundt. Fuglsang Maltfabrik er vært ved en kop kaffe m. brød. Der er et begrænset antal pladser som fordeles efter først til mølle-
princippet. Så det er helt nødvendigt med tilmelding så vi kan respektere fabrikkens begrænsning af deltagerantal.

Tilmelding senest lørdag den 30. marts til Gunhild på mail gunhildom(a)gmail.com
Postadressen er Simons Bakke 42, 7700 Thisted.

NORDSJÆLLANDSKREDSEN

RINGKØBINGKREDSEN

SJÆLLAND SYD

VEJLEKREDSEN

VENDSYSSELKREDSEN

VESTSJÆLLANDSKREDSEN

ÅRHUS KREDSEN

ÅRSMØDE 2019

Den 24.-26. maj 2019

På hotel Comwell, Rebild