Jens og Anna Jensens Fond (Fonden nedlagt juni 2023. De resterende midler er udbetalt til landbrugsskolerne i Danmark. På grundlag af antal driftslederelever.)

 

Jens og Anna Jensens Fond uddelte rejselegater på 5.000 kr til unge landmænd, der ville dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet.

Fondens historie

Et ældre barnløst ægtepar i Kosterlev på Nordfyn besluttede omkring 1956, at de ville testamentere deres to små gårde til en fond, der skulle støtte unge landmænds køb af landbrugsejendomme, og meget gerne i form af familiehandler.

Slægtsgårdsforeningens daværende formand, Chr. R. Christensen, fik en henvendelse fra dem, og fik sammen med en lokal advokat udfærdiget den oprindelige fundats, som målrettet nævnte risikovillige lån til yngre landmænd. Det stadfæstedes, at den længst levende, Anna Jensen, skulle bevare sin bopæl på den ene gård så længe hun levede, men at andre skulle drive gårdene.

Anna Jensen døde midt i 60-erne, hvorefter gårdene blev solgt til den ene forpagter, vel ialt godt 30 ha, og han fik så en enhed, som han levede af til sin død for nogle år siden.

Fondsbestyrelsen består af tre medlemmer, hvoraf fødevareministeriet vælger en og Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse to medlemmer. I dag består bestyrelsen af borgmester Bendt Dyssemark, Otterup, valgt af ministeren, samt Hans Peder Madsen, Langeskov, og Carl Martin Christensen, der er valgt af Slægtsgårdsforeningen.

Den ved salget tilvejebragte kapital indgik i fonden, og udlånene begyndte. Grundkapitalen udgjorde ca. 800.000 kr. og der blev udlånt portioner af 50.000 kr. ved gårdhandler. På det tidspunkt fyldte disse lån ganske meget, og var derfor attraktive, men tiden ændrede sig.

På et tidspunkt i 1980-erne blev lånene øget til 175.000 kr., men den slags lån er tiden løbet fra, så på et tidspunkt omkring 1987 blev fundatsen ændret, således at en del af overskuddet kunne anvendes til rejselegater for unge landmænd under uddannelse. Det viste sig at være meget velkomment, og vi har i de forløbne år anvendt hele overskuddet til dette formål, og låneaktiviteten er helt ophørt, ganske enkelt fordi vore lån ikke fylder nok.