Slægtsgårdsforeningen

Dansk Slægtsgårdsforening har siden stiftelsen haft følgende formænd:

1941 - 1947
Jørgen Petersen, Thorsgaard, Gislinge.

16.11.1885 - 8.6.1970
Redaktør af "Slægtsgården" 1943-1950
Landbrugskandidat, gårdejer. Sognerådsmedlem. Folketingskandidat(Radikale Venstre)
1947 - 1958
Henrik Marquard Markersen, Markersdal, Rødby.

11.3.1881 - 24.7.1968
Civilingeniør (cand.phil. et polyt). Gårdejer. Sognerådsmedlem. Landstingsmand 1943-1946. (Konservative Folkeparti)
1958 - 1977
Christian R. Christensen, Kaaregaard, Badstrup.

8.4.1903 - 22.9.1977
Gårdejer. Sognerådsformand, amtsrådsmedlem. Folketingsmand 1941-1947, 1964-1971 (Konservative Folkeparti)
1977 - 1987
Jens Peter Petersen, Præstbrogaard, Farendløse.

30.10.1919 - 4.9.1994
Gårdejer, hjemmeværnskonsulent. Sognerådsmedlem senere byrådsmedlem, amtsrådsmedlem og folketingskandidat (Venstre, efter 1978 Centrumsdemokraterne)
1987 - 2006
Carl Martin Christensen, Kaaregaard, Badstrup.

Søn af Christian R. Christensen.
25.12.1940
Gårdejer. Kommunalbestyrelsesmedlem. Folketingsmand 1984-1987 (Konservative Folkeparti)

2006 - 2015
Peder Mouritsen, Sædding Storgård,Sædding.

6.9.1957
Gårdejer. Formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.
Bestyrelsesmedlem i Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, Nybro Tørreri og det lokale læplantningslaug.
Medlem af Det Etiske Råd.
Læs LandbrugsAvisens artikel om Peder Mouritsen.
Læs Slægtsgårdens artikel om Sædding Storgård.

2015 -
Gunhild Olesen Møller, Bronzehave, Vester Assels

21.6.1949
Gårdejer. Udd. Driftsleder på Asmildkloster Landbrugsskole. Tidl. Amtsrådsmedlem i Viborg Amt og kommunalbestyrelsesmedlem på Mors.
Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland siden regionernes start i 2006. Aktiv i hjemmeværnet i 33 år.
Fmd. Kulturelt Samvirke på Mors og FU medlem i Kulturelle Samråd i Danmark. Fmd. Vester Assels Menighedsråd.
Næstfmd. Thy –Mors VUC & HF. Samt bestyrelsesmedlem i flere andre kulturelle foreninger. Fmd. Midtjysk Kreds siden 2012.