Bestyrelse

Indlæg til blad nr. 467. Skriftligt hovedbestyrelsesmøde og forretningsudvalgsmøde
Af fmd. Gunhild Olesen Møller
Hovedbestyrelsen for Dansk Slægtsgårdsforening plejer at afholde et HB-møde her i foråret. Eftersom der er mødeforbud og alle mødesteder er lukkede har det ikke kunnet lade sig gøre i år. Forretningsudvalget, næstformand Niels Ole Volhøj, Hans Jørgen Hansen og undertegnede har dog afholdt et FU-møde her i mit hjem den 14. marts. Her opdaterede vi vejledningen til kredse angående praktiske ting og de opgaver der løses i et fællesskab omkring afviklingen af et årsmøde. Det er især vigtigt at indhente flere tilbud på overnatning, være opmærksom på lokalelejer og dyre entreer. Målet er at afvikle et årsmøde som deltagerne vil betale for og med relationer til foreningens virke. Den øvrige hovedbestyrelse har været indkaldt til et skriftligt HB-møde angående de mest aktuelle emner. Ikke alle kredse svarede. Regnskab og budget godkendtes og indstilles til behandling på årsmødet.
Årsresultatet udviser et overskud på kr. 60.000, derfra skal dog fratrækkes en ubetalt regning på godt kr. 5.000. Det gode resultat sker desværre på baggrund af den meget tragiske situation med Corona virus hærgen. Således blev der kun afholdt et FU-møde, intet HB-møde og årsmødet i Vejle Kredsen blev aflyst, som følge deraf har der ikke været udgifter til de frivilliges og formandens deltagelse i årsmødet med ægtefæller. Det er den måde at de frivilliges arbejde i foreningen bliver påskønnet. Redaktørens udgifter var også halveret. Efter forhandling med Det Grønne Museum skulle der kun betales halv husleje i opsigelsesåret 2020.
Budget for år 2021 og 2022 er opdateret med udgangspunkt i de aktuelle medlemstal ultimo 2020. Det var godt at Inger Marie Wibholm igen overtog posten som medlemsadministrator primo 2020 og fik samlet op på mange af de frafaldne medlemmer fra år 2019.
I år 2018 var der 882 medlemmer, år 2019 748 medlemmer og år 2020 var antallet 729 betalende. Dvs. et medlemstab på 153 fra år 2018-2020. Det betyder en mindre indtægt på kr. 45.900,00 i årene fremover.
Medlemstabet følger det mønster der har været i en årrække med et jævnt fald og stort set ingen nye medlemmer. Foreningens formue andrager kr. 540.000. Ved den nuværende drift må der påregnes stigende underskud i årene fremover og at der tæres på formuen.
Det indstilles at kontingentet forbliver uændret kr. 300 i år 2022 og der udsendes fem numre af Slægtsgården. Desuden blev takstbladet for år 2021 med rejsegodtgørelse, mv. vedtaget.
Bestyrelsen håber at årsmødet i Ringkøbing Kredsen kan afvikles som planlagt og der ikke er forsamlingsforbud og andre restriktioner der forhindrer afviklingen. Der er fortsat stor usikkerhed om vaccinationsprogrammet og det må påregnes at deltagerne i årsmødet skal fremvise en negativ coronatest eller et coronapas der viser at de er vaccinerede.
Næstformand Niels Ole Volhøj opfordrede til at jeg fortsætter som landsformand.
Der planlægges at afholde et hovedbestyrelsesmøde i andet halvår af år 2021.

Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse
Foreningen er opdelt i 12 kredse.
Foreningens hovedbestyrelse består af landsformanden og kredsformændene.
De enkelte kredses bestyrelser er vist i det omfang, de er oplyst.
Kredsformanden står først.

Landsformand
Gårdejer Gunhild Olesen Møller, “Bronzehave”, Strædet 38, Vester Assels, 7990 Øster Assels. Tlf: 23 32 92 10, E-mail: gunhildom@gmail.com

Bornholmskredsen (nedlagt ultimo 2020)

Sønderjyllandskredsen
Paul Henrik Hansen, Tøndervej 31, Alslev, 6230 Rødekro

Tlf. 51782725, E-mail: skaarupellen@hotmail.com

Fynskredsen

Peder Højte Hansen

Revningegården, Revningevej 116. 5300 Kerteminde

Tlf. 65 321 387

E-mail peder.revninge@gmail.com

Himmerlandskredsen
Mads P. Christensen, Petersborgvej 11, Als, 9560 Hadsund.Tlf: 98 58 10 72 og 21 55 59 50. E-mail: mathy@postkasse.net
Peter Stoffersen, Hasselvej 3, 9240 Nibe
Gudrun Knudsen, Aspvej 10, Asp, 9520 Skørping
Jens Quist Fog, “Hæsumgaard”, Guldbækvej 130, 9530 Støvring

Lolland/Falster kreds
Hans Jørgen Hansen, “Bregnholt”, Adelgade 88, 4880 Nysted
Tlf. 54 86 42 22. E-mail: bregnholtpc@hotmail.dk

Midtjysk Kreds
Gunhild Olesen Møller, “Bronzehave”, Strædet 38, Vester Assels, 7990 Øster Assels. Tlf. 23 32 92 10. E-mail: gunhildom@gmail.com
Jens Skytte, “Aldrupgård”, Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup. Tlf. 86 46 35 14 og 40 14 35 14. E-mail: aldrupgaard@fiberpost.dk
Anders Chr. Petersen, Bækgård, Bækgårdsvej 2, Sønderbæk, 8920 Randers NV, tlf. 61546634, e-mail: karmark@privat.dk
Chresten Mads Elgaard, “Kjærgaardsholm”, Holstebrovej 484, 7860 Spøttrup. Tlf. 40 37 71 18. E-mail: celgaard@hotmail.com
Poul Villumsen, “Vordegaard”, Bavnevej 45, 8831 Løgstrup. Tlf. 40 18 22 87. E-mail: villumsen@vordegaard.dk
Niels Møller, “Koustrup Møllegaard”, Damgårdsvej 3, Sønderhaa, 7752 Snedsted. Tlf. 31 77 91 11. E-mail: niels@koustrupmolle.dk
Christian Fly Christensen, Tinghøjen 15, Oddense, 7860 Spøttrup. Tlf. 20 10 55 06. E-mail: chr.fly@fiberpost.dk

Nordsjællandskredsen
Jens Brogaard Jensen, “Maglehøjgaard”, Hammerbakke 3, 4050 Skibby.
Tlf. 47 52 99 18. E-mail: jensbjensen@privat.dk

Ringkøbingkredsen

Formand Harry Jensen, “Lille Stræde”, Sønderbyvej 1, 6900 Skjern, tlf. 40173690, E-mail: Harry.Jensen@Stauning.dk

Næstformand Jens Ulrik Tarpgaard, “Tarpgård”, Tarpvej 13, Vedersø, 6990 Ulfborg. Tlf. 97 33 13 83. E-mail: tarpgaard@ofir.dk

Sjælland Syd

Jørgen Elholm

Østergård. Helgesvej 55. 4160 Herlufmagle

Tlf. 40 335 069

e-mail elholm@lollands.net

Vejlekredsen
Steffen Buch Juul, “Jægergården”, Høllundvej 6, Høllund, 7100 Vejle.
Tlf. 75 86 54 93/40 86 54 93. E-mail: svend-juul@hotmail.com

Vendsysselkredsen
Niels Ole Volhøj, “Volhøj”, Bettevej 38, V.Tversted, 9881 Bindslev.
Tlf. 98 97 74 92. E-mail: enovolhoj@mail.dk

Vestsjællandskredsen
Karen Andersen, “Baungaard”, Vollerupvej 70, 4400 Kalundborg.
Tlf. 59 50 20 13. E-mail: ok@dlgpost.dk

Århuskredsen
Vibeke Binnerup, Grenåvej 281, 8963 Auning
Kristian R. Foged, Dyrhøjvej 17, 8410 Rønde
Birger Søndergaard, Margrethelundvej 5, 8550 Ryomgaard
Niels Thyboe, Hastrupvej 3, 8981 Spentrup
Knud Bjerre Jensen, Askhøjvej 69, 8570 Trustrup
Kirsten Johnsen, Skalhøjvej 32, 8581 Nimtofte
Poul Georg Jensen, Skalhøjvej 32, 8581 Nimtofte