Arkivets indhold

Vedrørende nedenstående henvises fremover til Statens Arkiver. Eftersom arkivalierne er overgået til Statens Arkiver efter nedlukningen af Dansk Slægtsgårdsarkiv. Efterår 2019.

Af Ejgil Overby, arkivar fra 1993 til sin død 2012.
Revideret april 2017 ved Else Skovbo Jensen og Inge Nissen.

Dansk Slægtsgårdsforenings arkiv på Gl. Estrup består for størstedelen af materiale om danske slægtsgårde, ordnet topografisk således, at hvert amt, herred og sogn og hver større by har sit eget nummer.

Arkivet følger sogneinddelingen, og med hensyn til amterne benyttes den amtsinddeling der var gældende til 1970.

Mere uddybende oplysninger, f. eks. om skøde- og fæsteforhold, tilhørsforhold til herregårde o.a. findes i en tilsvarende topografisk samling i folieformat. Til denne samling hører også eventuelle gårdhistoriske undersøgelser og/eller kopier af slægtsgårdsdiplomer, der er udarbejdet af arkivets medarbejdere.

Gennem årene har Slægtsgårdsarkivet erhvervet sig et ret omfattende bibliotek af forskellig art. Det kan dreje sig om bøger testamenteret eller foræret af foreningens mange medlemmer, men ikke ualmindeligt også af slægtsforskere, der har produceret en slægtsbeskrivelse fra en familiegård. Det er heller ikke usædvanligt, at arvinger under oprydningsarbejdet efter en slægtning bestemmer sig for at forære bøger og optegnelser, som de ikke selv er interesseret i, til arkivet.