Arkivets indhold

Af Ejgil Overby, arkivar fra 1993 til sin død 2012.
Revideret april 2017 ved Else Skovbo Jensen og Inge Nissen.

Dansk Slægtsgårdsforenings arkiv på Gl. Estrup består for størstedelen af materiale om danske slægtsgårde, ordnet topografisk således, at hvert amt, herred og sogn og hver større by har sit eget nummer.

Arkivet følger sogneinddelingen, og med hensyn til amterne benyttes den amtsinddeling der var gældende til 1970.

Når et nyt medlem optages i Dansk Slægtsgårdsforening, modtager vedkommende, hvis det drejer sig om en gårdejer, uanset ejendommens størrelse, et skema, der udfyldes med oplysninger om gården og dens slægt. Dette skema arkiveres, og efter ønske kan der herefter foretages en folketællingsundersøgelse ud fra de folketællinger, der i dag findes på internettet.

Mere uddybende oplysninger, f. eks. om skøde- og fæsteforhold, tilhørsforhold til herregårde o.a. findes i en tilsvarende topografisk samling i folieformat. Til denne samling hører også eventuelle gårdhistoriske undersøgelser og/eller kopier af slægtsgårdsdiplomer, der er udarbejdet af arkivets medarbejdere.

Gennem årene har Slægtsgårdsarkivet erhvervet sig et ret omfattende bibliotek af forskellig art. Det kan dreje sig om bøger testamenteret eller foræret af foreningens mange medlemmer, men ikke ualmindeligt også af slægtsforskere, der har produceret en slægtsbeskrivelse fra en familiegård. Det er heller ikke usædvanligt, at arvinger under oprydningsarbejdet efter en slægtning bestemmer sig for at forære bøger og optegnelser, som de ikke selv er interesseret i, til arkivet.

På arkivet er vi glade for alt, hvad vi modtager, men det betyder naturligvis også, at mange ting, som besøgende støder på i vore gemmer, egentlig ikke har særlig meget med slægtsgårde at gøre.

Det er vel grunden til, at redaktøren af “Slægtsgården” en gang udtalte, at arkivet mest af alt minder om “en blandet landhandel”.

Arkivet er også i besiddelse af diverse opslagsbøger, som f. eks. “Trap, Danmark”, “Danske Gaarde”, “Større danske Gaarde”, “Danske slotte og herregårde”.

Hvor det drejer sig om skønlitterære værker, som f. eks. Samuel J. Frifelts bøger, er de så vidt muligt placeret samlet.

Endelig har arkivet en stor samling af privatpapirer, der er foræret til eller deponeret på arkivet. Langt fra alle er af slægtsgårdshistorisk art.