Arkivet

Slægtsgårdsarkivet lukker totalt ned i løbet af efteråret 2019. Arkivalierne overgår til Statens Arkiver, og vil fremadrettet være tilgængelige ultimo 2019. Man skal selv søge i Daisy. 

Se underpunkt “Om Arkivet”

Slægtsgårdsarkivet

Slægtsgårdsarkivet har sidst haft til huse hos Det grønne Museum
Randersvej 4,
8963 Auning

Seneste arkivarer var:
Else Skovbo Jensen
Inge Nissen

Indgang til Slægtsgårdsarkivet var ad vindeltrappen til arkivet på 2. sal.

1: Hovedindgang, 2: Slægtsgårdsarkiv, 3: Cafeteria