Dansk Slægtsgårdsforening

Motto: Lær af fortiden – lev i nutiden – virk for fremtiden

Årsmøde 2021 – læs mere i Mødekalenderen

Vigtig meddelelse om årsmødet i Ringkøbing Kredsen i dagene 28-30. maj 2021

For indeværende er årsmødet underlagt et forventet forsamlingsforbud på 50 personer.

Forsamlingsforbuddet er i Regeringsforslaget bebudet hævet til 50 gældende i uge 21, som en del af et udspil til genåbningstakten af samfundet.

Det betyder at årsmødets program kan gennemføres med op til 50 deltagere og med eftermiddagskaffe den 29. maj. Eftersom der har meldt sig mere end 50 deltagere til selve generalforsamlingshandlingen udsættes denne og der indkaldes af hensyn til medlemsdemokratiet til en generalforsamling senere på året.

Også festaftenen var overtegnet og der er oprettet en venteliste.

Adgang til hotellet og de øvrige besøgssteder med servering er underlagt de til den tid gældende adgangskrav om fremvisning af en negativ corona-test. Hvilket håndhæves.

Deltagerne bedes selv holde sig opdateret om myndighedernes krav. Der kan forekomme lokale nedlukninger grundet corona-udbrud, men foreningen håber det bedste for den øvrige del af årsmødets afvikling.

Venlig hilsen

Landsformand Gunhild Olesen Møller

Bestyrelsen håber at årsmødet i Ringkøbing Kredsen kan afvikles som planlagt og der ikke er forsamlingsforbud og andre restriktioner der forhindrer afviklingen. Der er fortsat stor usikkerhed om vaccinationsprogrammet og det må påregnes at deltagerne i årsmødet skal fremvise en negativ coronatest eller et coronapas der viser, at de er vaccinerede.

Hjertelig Tillykke med 70-års fødselsdagen
Kasserer i Dansk Slægtsgårdsforening Connie F. Neumann i Grønnemose per Aarup fylder den 1. juli 2020 70 år. I 2017 havde Dansk Slægtsgårdsforening efterspurgt en ny kasserer både i bestyrelsen og
medlemskredsen, men ingen ønskede at påtage sig opgaven. Til alt held havde den tidligere, nu afdøde næstformand Finn Bang Olsen på Fyn kendskab til en dame der havde lavet flere foreningsregnskaber og
som selv tidligere havde haft et bogføringsfirma. Der blev skabt kontakt og lavet en aftale. Det er mest forretningsudvalget og undertegnede der har haft kontakten til Connie F. Neuman og det har fungeret til alles tilfredsfred. Personlig sætter jeg stor pris på den grundige og faglige akkuratesse der præger arbejdet, samt ikke mindst din venlige og forekommende indgangsvinkel til samarbejdet. Du er hurtig til at svare på spørgsmål og løse de opgaver der forefalder.
Gunhild Olesen Møller, Landsformand

Kontingentbetaling i 2021
Kontingentet til Dansk Slægtsgårdsforening andrager kr. 300 for år 2021 til forfald den 1. april.
Der er udsendt opkrævninger og de der ikke har betalt er påmindet og pålagt et rykkergebyr på kr. 50,-
Hvis der er medlemmer der af en eller anden grund ikke er blevet opkrævet bedes I snarest kontakte medlemsadministrator Inger Marie Wibholm på e-mail ingermariehw@gmail.com
De medlemmer der ikke har betalt slettes i løbet af juli måned 2021 og leveringen af bladet Slægtsgården stopper.
Gunhild Olesen Møller, Landsformand

Foreningen
Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes.
Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde.
Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.
Foreningens formand er Gunhild Olesen Møller.

Medlemsbladet “Slægtsgården”
“Slægtsgården” udkommer 5 gange årligt.
Bladet redigeres af historikeren Ole G. Nielsen, Vemmelev, og indeholder blandt meget andet en rigdom af gårdhistorier.
Med nr. 449, oktober 2017, har “Slægtsgården” 75 års jubilæum.
Læs om bladets historie herunder.
Medlemsbladet “Slægtsgården”

Aktiviteter
Foreningen består af en landsorganisation og lokalkredse, hvor man samles til møder og udflugter.
Det landsdækkende årsmøde afholdes skiftende steder i landet.

Årsmødet 2020 er aflyst – læs mere herom i Mødekalenderen:
Mødekalender

Slægtsgårdsarkivet
Arkivet på Det Grønne Museum på Gl. Estrup overgik i efteråret 2019 til Statens Arkiver.
I arkivets database kan man finde hvilke gårde arkivet har oplysninger om.
Arkivet

Se film fra Slægtsgårdsforeningens oprettelse i 1941
Klik her

Slægtsgårdsforeningen har rejst et monument over malkekonerne

Læs mere

Orienteringsskrivelse til udprintning

Orienteringsskrift 2020