Dansk Slægtsgårdsforening

Motto: Lær af fortiden – lev i nutiden – virk for fremtiden

Årsmødet 2020 er aflyst – læs mere i Mødekalenderen

Foreningen
Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes.
Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde.
Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.
Foreningens formand er Gunhild Olesen Møller.

Medlemsbladet “Slægtsgården”
“Slægtsgården” udkommer 5 gange årligt.
Bladet redigeres af historikeren Ole G. Nielsen, Vemmelev, og indeholder blandt meget andet en rigdom af gårdhistorier.
Med nr. 449, oktober 2017, har “Slægtsgården” 75 års jubilæum.
Læs om bladets historie herunder.
Medlemsbladet “Slægtsgården”

Aktiviteter
Foreningen består af en landsorganisation og lokalkredse, hvor man samles til møder og udflugter.
Det landsdækkende årsmøde afholdes skiftende steder i landet.

Årsmødet 2020 er aflyst – læs mere herom i Mødekalenderen:
Mødekalender

Slægtsgårdsarkivet
Arkivet på Det Grønne Museum på Gl. Estrup overgik i efteråret 2019 til Statens Arkiver.
I arkivets database kan man finde hvilke gårde arkivet har oplysninger om.
Arkivet

Se film fra Slægtsgårdsforeningens oprettelse i 1941
Klik her

Slægtsgårdsforeningen har rejst et monument over malkekonerne

Læs mere

Orienteringsskrivelse til udprintning

Orienteringsskrift 2020